Skip to main content
Agriculture and rural development

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistri

Reģistri

Produktu nosaukumi, kurus lūgts atzīt par ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (ĢIN) vai garantētu tradicionālo īpatnību (GTĪ) vai kuri jau reģistrēti kā ĢIN vai GTĪ, ir iekļauti zemāk norādītajos reģistros: