Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Регистри на географските указания

Регистри

Наименованията на продукти, за които са подадени заявления за регистрация като географски означения или храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ), или които са регистрирани като географски означения или ХТСХ, са посочени в следните регистри: