Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Регистри на географските указания

Регистри

Наименованията на продукти, за които са подадени заявления за регистрация като географски означения или храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ), или които са регистрирани като географски означения или ХТСХ, са посочени в следните регистри: