Skip to main content
Agriculture and rural development

Pe termen mediu

O perspectivă pe termen mediu privind perspectivele piețelor și veniturilor agricole.

Prezentare generală

Perspectivele agricole ale UE, publicate o dată pe an, prezintă tendințele pentru principalele piețe agricole ale UE, pentru veniturile agricole și pentru mediu până în 2031. Ele se bazează pe o serie de ipoteze privind condițiile macroeconomice, pe mediul de politică agricolă și comercială și pe evoluțiile pieței internaționale.

Ipotezele pleacă de la ideea unei evoluții relativ line a pieței, însă, în realitate, piețele tind să fie mult mai volatile. Prin urmare, perspectivele nu constituie previziuni. Mai precis, proiecțiile corespund tendințelor medii pe care se așteaptă să o urmeze piețele agricole într-un mediu macroeconomic dat, dacă politicile rămân neschimbate.

Ultima ediție

Report: EU agricultural outlook 2021-31
English
(12.51 MB - PDF)
Descărcați
Executive summary: EU agricultural outlook 2021-31
English
(2.55 MB - PDF)
Descărcați

Informații pe aceeași temă

Vizualizări de date provenind de la Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene

Figures (PDF)
English
(1.1 MB - PDF)
Descărcați
Figures (Excel)
English
(215.25 KB - XLSX)
Descărcați

Despre raport

Image showing farm animals and agricultural crops

Raportul se referă la UE în configurația sa actuală (UE-27). El prezintă perspectivele pe termen mediu pentru piețele agricole, veniturile și mediul din UE din momentul actual până în 2031, pe baza unui set de ipoteze macroeconomice coerente considerate cele mai exacte la momentul analizei. Următoarele elemente au fost actualizate în data de 11 noiembrie 2021:

  • prețurile la petrol;
  • previziunile demografice (pe baza IHS Markit)
  • cursul de schimb USD/EUR;
  • previziunile privind PIB (pe baza previziunilor Comisiei).

Dat fiind că multe țări din UE încă trebuie să își prezinte planurile strategice în cadrul noii PAC (care va debuta în 2023), proiecțiile pornesc de la ipoteza că politicile agricole și comerciale actuale vor rămâne neschimbate. În aceeași ordine de idei, nivelul de ambiție decurgând din inițiativele politice cum ar fi Pactul verde european și în special obiectivele strategiei De la fermă la consumator și ale strategiei privind biodiversitatea, nu este încă integrat în planurile strategice asociate PAC. În consecință, aceste obiective nu sunt luate în considerare. Cifrele bugetului asociate cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 au fost actualizate.

De anul trecut și până în prezent nu s-a adăugat niciun acord de liber schimb. Relațiile dintre UE-27 și Regatul Unit se bazează pe Acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit, aplicat provizoriu începând cu 1 ianuarie 2021. Se presupune că schimburile comerciale sunt fără taxe vamale și fără contingente, unele perturbări comerciale pe termen scurt provocate de controalele suplimentare la frontieră și unele probleme de logistică nefiind luate în considerare decât în previziunile pentru 2022. Contingentele tarifare ale Organizației Mondiale a Comerțului au fost recalculate, în urma repartizării lor între UE-27 și Regatul Unit.

Raportul este însoțit de analiza unui set de incertitudini de piață, necesară pentru măsurarea eventualei variații a rezultatelor. Variațiile posibile sunt legate în special de fluctuațiile mediului macroeconomic, de randamentul principalelor culturi și de producția de lapte. Sunt prezentate, de asemenea, scenarii specifice pentru reducerea conținutului de grăsimi din alimentație (conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății) și pentru a asigura autonomia Chinei în materie de produse animale.

Ca parte a procesului de pregătire, în cadrul unui atelier de lucru prospectiv care a avut loc online în perioada 20-21 octombrie 2021, au fost realizate o analiză externă a situației de referință și scenarii legate de incertitudinile de piață. Numeroși participanți au adus contribuții valoroase:

  • responsabili politici de înalt nivel;
  • experți europeni și internaționali în domeniul modelării și al piețelor;
  • firme private;
  • organizații internaționale, inclusiv OCDE și FAO;
  • alți participanți.

Acest raport al Comisiei este rezultatul unui efort comun al Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI) și al Centrului Comun de Cercetare, Direcția Generală fiind responsabilă de conținut.

Având în vedere că incertitudinile legate de evoluțiile macroeconomice și de relațiile comerciale în următorii 10 ani rămân ridicate, trebuie subliniat că aceste perspective pe termen mediu constituie o bază pentru orice activitate viitoare de analiză și elaborare de scenarii, care ar trebui să permită testarea diferitelor perspective de dezvoltare.

Documents

Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(8.68 MB - PDF)
Descărcați

Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Descărcați

Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Descărcați

Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Descărcați

Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Descărcați

Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Descărcați

Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Descărcați

Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Descărcați

Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Descărcați

Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Descărcați

Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Descărcați

Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Descărcați