Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Информационни документи по държави

Общ преглед

В информационните документи са представени годишни икономически и селскостопански статистически данни за всяка държава от ЕС и за Европейския съюз като цяло. Документите съдържат основни данни, свързани с:

  • населението и икономиката,
  • разходите по ОСП и разпределението на преките помощи,
  • селскостопанските суровини и крайни продукти и доходите от селскостопанска дейност,
  • цените на селскостопанските продукти,
  • търговията със селскостопански продукти,
  • структурата на земеделските стопанства.

Бюлетин

Информирайте се

Documents

6 ДЕКЕМВРИ 2021
European Union: agriculture statistical factsheet
English
(850.25 KB - PDF)
Изтегляне

6 ДЕКЕМВРИ 2021
Belgium: agriculture statistical factsheet
English
(973.8 KB - PDF)
Изтегляне

6 ДЕКЕМВРИ 2021
Bulgaria: agriculture statistical factsheet
English
(1005.67 KB - PDF)
Изтегляне

6 ДЕКЕМВРИ 2021
Czechia: agriculture statistical factsheet
English
(984.64 KB - PDF)
Изтегляне

6 ДЕКЕМВРИ 2021
Denmark: agriculture statistical factsheet
English
(973.41 KB - PDF)
Изтегляне

6 ДЕКЕМВРИ 2021
Germany: agriculture statistical factsheet
English
(982.93 KB - PDF)
Изтегляне

6 ДЕКЕМВРИ 2021
Estonia: agriculture statistical factsheet
English
(476.63 KB - PDF)
Изтегляне

6 ДЕКЕМВРИ 2021
Ireland: agriculture statistical factsheet
English
(983.75 KB - PDF)
Изтегляне

6 ДЕКЕМВРИ 2021
Greece: agriculture statistical factsheet
English
(971.76 KB - PDF)
Изтегляне

6 ДЕКЕМВРИ 2021
Spain: agriculture statistical factsheet
English
(989.3 KB - PDF)
Изтегляне

6 ДЕКЕМВРИ 2021
France: agriculture statistical factsheet
English
(987.01 KB - PDF)
Изтегляне

6 ДЕКЕМВРИ 2021
Croatia: agriculture statistical factsheet
English
(973.21 KB - PDF)
Изтегляне

6 ДЕКЕМВРИ 2021
Italy: agriculture statistical factsheet
English
(987.64 KB - PDF)
Изтегляне

6 ДЕКЕМВРИ 2021
Cyprus: agriculture statistical factsheet
English
(967.05 KB - PDF)
Изтегляне

6 ДЕКЕМВРИ 2021
Latvia: agriculture statistical factsheet
English
(1003.89 KB - PDF)
Изтегляне

6 ДЕКЕМВРИ 2021
Lithuania: agriculture statistical factsheet
English
(973.08 KB - PDF)
Изтегляне

6 ДЕКЕМВРИ 2021
Luxembourg: agriculture statistical factsheet
English
(998.94 KB - PDF)
Изтегляне

6 ДЕКЕМВРИ 2021
Hungary: agriculture statistical factsheet
English
(1016.05 KB - PDF)
Изтегляне

6 ДЕКЕМВРИ 2021
Malta: agriculture statistical factsheet
English
(977.69 KB - PDF)
Изтегляне

6 ДЕКЕМВРИ 2021
Netherlands: agriculture statistical factsheet
English
(982.7 KB - PDF)
Изтегляне

6 ДЕКЕМВРИ 2021
Austria: agriculture statistical factsheet
English
(971.5 KB - PDF)
Изтегляне

1 ЯНУАРИ 2022
Poland: agriculture statistical factsheet
English
(979.03 KB - PDF)
Изтегляне

6 ДЕКЕМВРИ 2021
Portugal: agriculture statistical factsheet
English
(1005.7 KB - PDF)
Изтегляне

6 ДЕКЕМВРИ 2021
Romania: agriculture statistical factsheet
English
(974.7 KB - PDF)
Изтегляне

6 ДЕКЕМВРИ 2021
Slovenia: agriculture statistical factsheet
English
(979.21 KB - PDF)
Изтегляне

6 ДЕКЕМВРИ 2021
Slovakia: agriculture statistical factsheet
English
(975.59 KB - PDF)
Изтегляне

6 ДЕКЕМВРИ 2021
Finland: agriculture statistical factsheet
English
(974.25 KB - PDF)
Изтегляне

6 ДЕКЕМВРИ 2021
Sweden: agriculture statistical factsheet
English
(979.21 KB - PDF)
Изтегляне