Skip to main content
Agriculture and rural development

Prostovoljna vezana podpora

Kaj je prostovoljna vezana podpora

V okviru skupne kmetijske politike je bila postopoma odpravljena povezava med prejemanjem dohodkovne podpore in proizvodnjo posebnih proizvodov (nevezana podpora). S tem naj bi se izognili prekomerni proizvodnji nekaterih proizvodov in poskrbeli za to, da se bodo kmetje odzivali na resnično povpraševanje na trgu.

Vendar je v nekaterih primerih potrebna ciljna pomoč določenemu kmetijskemu sektorju ali podsektorju, če se spopada s težavami. Namen sheme prostovoljne vezane podpore je preprečiti stopnjevanje teh težav, kar bi lahko povzročilo opustitev proizvodnje in bi lahko vplivalo na druge dele dobavne verige ali povezane trge.

Zato lahko države EU še naprej povezujejo omejen znesek plačil dohodkovne podpore z nekaterimi sektorji ali proizvodi. V ta namen veljajo različni pogoji in stroge omejitve za zmanjšanje tveganja izkrivljanja trga.

Nova SKP: obdobje 2023–2027

Junija 2021 je bil po obsežnih pogajanjih med Evropskim parlamentom, Svetom EU in Evropsko komisijo dosežen dogovor o reformi skupne kmetijske politike (SKP). Nova SKP velja od 1. januarja 2023.

V okviru nove SKP bodo uvedene spremembe obstoječega sistema dohodkovne podpore, pri čemer bodo sprejeti ukrepi za pravičnejšo porazdelitev finančne podpore kmetom in delavcem po vsej EU. Do leta 2023 se bodo v skladu z določbami prehodne uredbe o SKP nadaljevali sedanji ukrepi dohodkovne podpore.

Prostovoljna vezana podpora v praksi

Prostovoljna vezana podpora je t. i. shema za omejevanje proizvodnje, njen namen pa je omejiti izkrivljanje konkurence na trgu.

Potencialno upravičeni sektorji so sektorji žita, oljnic, beljakovinskih rastlin, zrnatih stročnic, lanu, konoplje, riža, oreškov, škrobnega krompirja, mleka in mlečnih proizvodov, semen, ovčjega in kozjega mesa, govejega in telečjega mesa, oljčnega olja, sviloprejk, posušene krme, hmelja, sladkorne pese, sladkornega trsa in cikorije, sadja in zelenjave ter panjevca s kratko obhodnjo.

Države EU za financiranje prostovoljne vezane podpore sledijo več smernicam:

  • porabijo lahko do 8 % celotnega proračuna za dohodkovno podporo;
  • če so izpolnjeni nekateri predpogoji, se delež lahko poveča na 13 %;
  • ob odobritvi s strani Evropske komisije in izpolnjevanju zelo strogih meril se lahko ta delež zviša na več kot 13 %;
  • ta odstotek se lahko dodatno poveča za 2 % kot posebna podpora pridelavi beljakovinskim rastlinam.

Države EU lahko spremenijo svoje odločitve o prostovoljni vezani podpori do 1. avgusta katerega koli leta, z učinkom od naslednjega leta.

Vse države EU razen Nemčije so se odločile za uporabo sheme od leta 2015 do leta 2020.

Znesek financiranja in obseg zajetih sektorjev se med posameznimi državami EU zelo razlikujeta.

Documents

25 MAJ 2022
Voluntary coupled support all sectors supported – Member States’ support decisions applicable for claim year 2022
English
(1.45 MB - PDF)
Prenesi

8 SEPTEMBER 2021
Voluntary coupled support: all sectors supported – Member States’ support decisions applicable form claim year 2021
English
(1.71 MB - PDF)
Prenesi

16 JULIJ 2020
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States for claim year 2020
English
(1.58 MB - PDF)
Prenesi

16 SEPTEMBER 2019
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States by 1 August 2018
English
(516.5 KB - PDF)
Prenesi

27 SEPTEMBER 2018
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States by 1 August 2016
English
(1.26 MB - PDF)
Prenesi

27 SEPTEMBER 2018
Voluntary coupled support: sectors mostly supported - notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(1.04 MB - PDF)
Prenesi

27 SEPTEMBER 2018
Voluntary coupled support: other sectors supported - notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(404.9 KB - PDF)
Prenesi