Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Средства за информационни мерки в областта на общата селскостопанска политика

Информиране на гражданите относно ОСП

Европейската комисия съфинансира проекти за информиране на обществеността относно общата селскостопанска политика (ОСП). Проектите могат да включват:

  • телевизионни репортажи за селското стопанство и иновациите;
  • посещения на земеделски стопанства;
  • информационни кампании;
  • аудио-визуални и медийни дейности;
  • приложения за смартфони и таблети.

Всяко физическо или юридическо лице, като например асоциация или национален орган, може да участва в поканата за представяне на предложения, публикувана веднъж годишно. В европейските правила се определят две цели за всички информационни мерки:

  • да се обясни подкрепата на ЕС за селското стопанство и развитието на селските райони чрез ОСП и да се повиши осведомеността за нея;
  • да се постигне ангажираност сред земеделските стопани и други участници в селските райони, които от своя страна да разкажат в своите региони и на широката общественост за ОСП.

Информация за европейското знаме

Покана за представяне на предложения за 2023 г.

Поканата за предложения за 2023 г. за подкрепа за информационни мерки във връзка с ОСП ще приключи на 5 януари 2023 г.

10 НОЕМВРИ 2022
Call for proposals for 2023
English
(501.82 KB - PDF)
Изтегляне

Информацията, свързана с поканата за 2023 г., е налична на портала за финансиране и обществени поръчки.

Средства за информационни мерки за 2023 г.

10 НОЕМВРИ 2022
Completion Portal application – Guidance – IMCAP 2023
English
(952.27 KB - PDF)
Изтегляне
10 НОЕМВРИ 2022
Provisional Budget Set-up – Key points – IMCAP 2023
English
(903.03 KB - PDF)
Изтегляне
10 НОЕМВРИ 2022
Affiliated Entities – Explanations – IMCAP 2023
English
(445.65 KB - PDF)
Изтегляне
10 НОЕМВРИ 2022
FAQs – IMCAP calls
English
(1.04 MB - PDF)
Изтегляне
2 АВГУСТ 2022
Article 17 – communication, dissemination and visibility
български
(122.78 KB - PDF)
Изтегляне
10 НОЕМВРИ 2022
Template Activities (periodic) Report – IMCAP 2023
English
(566.25 KB - PDF)
Изтегляне
10 НОЕМВРИ 2022
Activities (periodic) Report - Guidance - IMCAP 2023
English
(894.04 KB - PDF)
Изтегляне

Предишни покани за представяне на предложения

Покана за представяне на предложения за 2022 г.

Поканата за предложения за 2022 г. за подкрепа за информационни мерки във връзка с ОСП ще приключи на 25 януари 2022 г. Информацията, свързана с поканата за 2022 г., е налична на портала за финансиране и обществени поръчки.

29 ОКТОМВРИ 2021
Call for proposals for 2022
English
(969.01 KB - PDF)
Изтегляне
14 СЕПТЕМВРИ 2022
Kick off meeting presentation on the implementation of IMCAP Grants
English
(453.61 KB - PDF)
Изтегляне
14 СЕПТЕМВРИ 2022
Kick off meeting presentation on the financial management of IMCAP Grants
English
(786.66 KB - PDF)
Изтегляне
14 СЕПТЕМВРИ 2022
Kick off meeting presentation on synergies with DG AGRI social media and press team
English
(1.53 MB - PDF)
Изтегляне
2 АВГУСТ 2022
Article 17 – communication, dissemination and visibility
български
(122.78 KB - PDF)
Изтегляне
29 АВГУСТ 2022
IMCAP 2022 – monthly report template
English
(575.99 KB - PDF)
Изтегляне
29 АВГУСТ 2022
IMCAP 2022 – monthly reporting guidelines
English
(993.55 KB - PDF)
Изтегляне
13 ЯНУАРИ 2022
Call for proposals for 2022 – FAQ
English
(826.03 KB - PDF)
Изтегляне
16 НОЕМВРИ 2021
Guidance on affiliated entities participating in the call for proposals for 2022
English
(109.53 KB - PDF)
Изтегляне
6 ЯНУАРИ 2022
New changes when applying in the portal
English
(461.16 KB - PDF)
Изтегляне
6 ЯНУАРИ 2022
Provisional budget calculation for the project
English
(785.61 KB - PDF)
Изтегляне
6 ЯНУАРИ 2022
Completion of your application in the portal
English
(871.45 KB - PDF)
Изтегляне

Покана за представяне на предложения за 2021 г.

Покана за представяне на предложения за 2020 г.

Покана за представяне на предложения 2000-19