Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Средства за информационни мерки в областта на общата селскостопанска политика

Информиране на гражданите относно ОСП

Европейската комисия съфинансира проекти за информиране на обществеността относно общата селскостопанска политика (ОСП). Проектите могат да включват:

  • телевизионни репортажи за селското стопанство и иновациите;
  • посещения на земеделски стопанства;
  • информационни кампании;
  • аудио-визуални и медийни дейности;
  • приложения за смартфони и таблети.

Всяко физическо или юридическо лице, като например асоциация или национален орган, може да участва в поканата за представяне на предложения, публикувана веднъж годишно. В европейските правила се определят две цели за всички информационни мерки:

  • да се обясни подкрепата на ЕС за селското стопанство и развитието на селските райони чрез ОСП и да се повиши осведомеността за нея;
  • да се постигне ангажираност сред земеделските стопани и други участници в селските райони, които от своя страна да разкажат в своите региони и на широката общественост за ОСП.

Информация за европейското знаме

Покана за представяне на предложения за 2024 г.

Поканата за предложения за 2024 г. за подкрепа за информационни мерки във връзка с ОСП ще приключи на 9 януари 2024 г.

17 OКТОМВРИ 2023 Г.
Call for proposals 2024

Информацията, свързана с поканата за 2024 г., е налична на портала за финансиране и обществени поръчки.

Средства за информационни мерки за 2024 г.

17 OКТОМВРИ 2023 Г.
Completion Portal application – Guidance – IMCAP 2024
17 OКТОМВРИ 2023 Г.
Provisional Budget Set-up – Key points – IMCAP 2024
17 OКТОМВРИ 2023 Г.
Affiliated Entities – Explanations – IMCAP 2024
15 HОЕМВРИ 2023 Г.
FAQs – IMCAP calls 2024 (update 15/11/2023)
17 OКТОМВРИ 2023 Г.
Article 17 – communication, dissemination and visibility
17 OКТОМВРИ 2023 Г.
Bimestrial Activities report – Guidance – IMCAP 2024
17 OКТОМВРИ 2023 Г.
Template bimestrial Activities report – IMCAP 2024
17 OКТОМВРИ 2023 Г.
Template for deliverables (for publication) – example when links provided
17 OКТОМВРИ 2023 Г.
Template for deliverables (for publication) – example when PDF enclosed
17 OКТОМВРИ 2023 Г.
Template for Communication Indicators Form

Вижте възложените проекти, които имат за цел да информират обществеността за ОСП

Предишни покани за представяне на предложения

Покана за представяне на предложения за 2023 г.

Поканата за предложения за 2023 г. за подкрепа за информационни мерки във връзка с ОСП приключи на 5 януари 2023 г. Информацията, свързана с поканата за 2023 г., е налична на портала за финансиране и обществени поръчки.

10 HОЕМВРИ 2022 Г.
Call for proposals for 2023
7 AВГУСТ 2023 Г.
Template bimestrial Activities report – IMCAP 2023
7 AВГУСТ 2023 Г.
Bimestrial Activities report – Guidance – IMCAP 2023
17 OКТОМВРИ 2023 Г.
Article 17 – communication, dissemination and visibility
10 HОЕМВРИ 2022 Г.
Completion Portal application – Guidance – IMCAP 2023
10 HОЕМВРИ 2022 Г.
Provisional Budget Set-up – Key points – IMCAP 2023
10 HОЕМВРИ 2022 Г.
Affiliated Entities – Explanations – IMCAP 2023
10 HОЕМВРИ 2022 Г.
FAQs – IMCAP calls 2023

Покана за представяне на предложения за 2022 г.

Покана за представяне на предложения за 2021 г.

Покана за представяне на предложения за 2020 г.

Покана за представяне на предложения за 2000—2019 г.

Прояви

Новини