Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Stöd till informationsåtgärder om EU:s jordbrukspolitik

Information till allmänheten

Kommissionen medfinansierar projekt som går ut på att informera allmänheten om den gemensamma jordbrukspolitiken. Det kan vara

  • tv-inslag om jordbruk och innovation
  • besök på gårdar
  • informationskampanjer
  • videoklipp, foton och artiklar
  • mobilappar.

Alla enskilda personer eller organisationer (t.ex. föreningar eller myndigheter) kan delta i den årliga ansökningsomgången. EU-reglerna anger två mål för informationsinsatserna:

  • Förklara och öka kunskapen om EU:s stöd till jordbruk och landsbygdsutveckling.
  • Arbeta med och för bönderna och andra aktörer på landsbygden för att ytterligare informera deras målgrupper och allmänheten om EU:s jordbrukspolitik.

Läs om EU-flaggan

Ansökningsomgång för 2024

Den 9 januari 2024 är sista ansökningsdag för 2024 års ansökningsomgång för stöd till informationsåtgärder om jordbrukspolitiken.

17 OKTOBER 2023
Call for proposals 2024

Läs mer på finansierings- och upphandlingsportalen.

Resurser för informationsinsatser 2024

17 OKTOBER 2023
Completion Portal application – Guidance – IMCAP 2024
17 OKTOBER 2023
Provisional Budget Set-up – Key points – IMCAP 2024
17 OKTOBER 2023
Affiliated Entities – Explanations – IMCAP 2024
15 NOVEMBER 2023
FAQs – IMCAP calls 2024 (update 15/11/2023)
17 OKTOBER 2023
Article 17 – communication, dissemination and visibility
17 OKTOBER 2023
Bimestrial Activities report – Guidance – IMCAP 2024
17 OKTOBER 2023
Template bimestrial Activities report – IMCAP 2024
17 OKTOBER 2023
Template for deliverables (for publication) – example when links provided
17 OKTOBER 2023
Template for deliverables (for publication) – example when PDF enclosed
17 OKTOBER 2023
Template for Communication Indicators Form

Läs om de projekt som fått bidrag för att informera allmänheten om den gemensamma jordbrukspolitiken

Tidigare ansökningsomgångar

Ansökningsomgång för 2023

Den 5 januari 2023 var sista ansökningsdag för 2023 års ansökningsomgång för stöd till informationsåtgärder om jordbrukspolitiken. Läs mer på portalen för finansiering och upphandling.

10 NOVEMBER 2022
Call for proposals for 2023
7 AUGUSTI 2023
Template bimestrial Activities report – IMCAP 2023
7 AUGUSTI 2023
Bimestrial Activities report – Guidance – IMCAP 2023
17 OKTOBER 2023
Article 17 – communication, dissemination and visibility
10 NOVEMBER 2022
Completion Portal application – Guidance – IMCAP 2023
10 NOVEMBER 2022
Provisional Budget Set-up – Key points – IMCAP 2023
10 NOVEMBER 2022
Affiliated Entities – Explanations – IMCAP 2023
10 NOVEMBER 2022
FAQs – IMCAP calls 2023

Ansökningsomgång för 2022

Ansökningsomgång för 2021

Ansökningsomgång för 2020

Ansökningsomgångar 2000–2019

Evenemang