Skip to main content
Agriculture and rural development

Stöd till informationsåtgärder om EU:s jordbrukspolitik

Information till allmänheten

Kommissionen medfinansierar projekt som går ut på att informera allmänheten om den gemensamma jordbrukspolitiken. Det kan vara

  • tv-inslag om jordbruk och innovation
  • besök på gårdar
  • informationskampanjer
  • videoklipp, foton och artiklar
  • mobilappar.

Alla enskilda personer eller organisationer (t.ex. föreningar eller myndigheter) kan delta i den årliga ansökningsomgången. EU-reglerna anger två mål för informationsinsatserna:

  • Förklara och öka kunskapen om EU:s stöd till jordbruk och landsbygdsutveckling.
  • Arbeta med och för bönderna och andra aktörer på landsbygden för att ytterligare informera deras målgrupper och allmänheten om EU:s jordbrukspolitik.

Läs om EU-flaggan

Ansökningsomgång för 2023

Den 5 januari 2023 är sista ansökningsdag för 2023 års ansökningsomgång för stöd till informationsåtgärder om jordbrukspolitiken.

10 NOVEMBER 2022
Call for proposals for 2023
English
(501.82 KB - PDF)
Ladda ner

Läs mer på portalen för finansiering och upphandling.

Mer information och resurser

10 NOVEMBER 2022
Completion Portal application – Guidance – IMCAP 2023
English
(952.27 KB - PDF)
Ladda ner
10 NOVEMBER 2022
Provisional Budget Set-up – Key points – IMCAP 2023
English
(903.03 KB - PDF)
Ladda ner
10 NOVEMBER 2022
Affiliated Entities – Explanations – IMCAP 2023
English
(445.65 KB - PDF)
Ladda ner
10 NOVEMBER 2022
FAQs – IMCAP calls
English
(1.04 MB - PDF)
Ladda ner
2 AUGUSTI 2022
Article 17 – communication, dissemination and visibility
svenska
(108.43 KB - PDF)
Ladda ner
10 NOVEMBER 2022
Template Activities (periodic) Report – IMCAP 2023
English
(566.25 KB - PDF)
Ladda ner
10 NOVEMBER 2022
Activities (periodic) Report - Guidance - IMCAP 2023
English
(894.04 KB - PDF)
Ladda ner

Tidigare ansökningsomgångar

Ansökningsomgång för 2022

Den 25 januari 2022 var sista ansökningsdag för 2022 års ansökningsomgång för stöd till informationsåtgärder om jordbrukspolitiken. Läs mer på finansierings- och anbudsportalen.

29 OKTOBER 2021
Call for proposals for 2022
English
(969.01 KB - PDF)
Ladda ner
14 SEPTEMBER 2022
Kick off meeting presentation on the implementation of IMCAP Grants
English
(453.61 KB - PDF)
Ladda ner
14 SEPTEMBER 2022
Kick off meeting presentation on the financial management of IMCAP Grants
English
(786.66 KB - PDF)
Ladda ner
14 SEPTEMBER 2022
Kick off meeting presentation on synergies with DG AGRI social media and press team
English
(1.53 MB - PDF)
Ladda ner
2 AUGUSTI 2022
Article 17 – communication, dissemination and visibility
svenska
(108.43 KB - PDF)
Ladda ner
29 AUGUSTI 2022
IMCAP 2022 – monthly report template
English
(575.99 KB - PDF)
Ladda ner
29 AUGUSTI 2022
IMCAP 2022 – monthly reporting guidelines
English
(993.55 KB - PDF)
Ladda ner
13 JANUARI 2022
Call for proposals for 2022 – FAQ
English
(826.03 KB - PDF)
Ladda ner
16 NOVEMBER 2021
Guidance on affiliated entities participating in the call for proposals for 2022
English
(109.53 KB - PDF)
Ladda ner
6 JANUARI 2022
New changes when applying in the portal
English
(461.16 KB - PDF)
Ladda ner
6 JANUARI 2022
Provisional budget calculation for the project
English
(785.61 KB - PDF)
Ladda ner
6 JANUARI 2022
Completion of your application in the portal
English
(871.45 KB - PDF)
Ladda ner

Ansökningsomgång för 2021

Ansökningsomgång för 2020

Ansökningsomgångar 2000–2019