Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Επιχορήγηση ενημερωτικών δράσεων σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική

Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την ΚΓΠ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί δράσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ). Στις δράσεις αυτές συγκαταλέγονται:

  • τηλεοπτικές παραγωγές για τη γεωργία και την καινοτομία·
  • επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις·
  • ενημερωτικές εκστρατείες·
  • δραστηριότητες στον οπτικοακουστικό τομέα και στα μέσα ενημέρωσης·
  • εφαρμογές για έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες.

Κάθε πρόσωπο ή νομική οντότητα, όπως ενώσεις ή εθνικές αρχές, μπορεί να συμμετέχει στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων που δημοσιεύεται μία φορά το χρόνο. Σύμφωνα με ευρωπαϊκούς κανόνες, όλες οι δράσεις ενημέρωσης πρέπει να έχουν δύο στόχους:

  • να επεξηγούν και να προβάλλουν τη στήριξη που παρέχει η ΕΕ στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη μέσω της ΚΓΠ·
  • να αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους γεωργούς και άλλους παράγοντες σε αγροτικές περιοχές, ώστε αυτοί να προβάλλουν περισσότερο την ΚΓΠ στην περιφέρειά τους και στο ευρύτερο κοινό.

Πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή σημαία

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2024

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2024 σχετικά με τη στήριξη ενημερωτικών δράσεων που αφορούν την ΚΓΠ θα κλείσει στις 9 Ιανουαρίου 2024.

17 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2023
Call for proposals 2024

Πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2024 θα βρείτε στην πύλη χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών.

Πόροι για ενημερωτικές δράσεις το 2024

17 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2023
Completion Portal application – Guidance – IMCAP 2024
17 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2023
Provisional Budget Set-up – Key points – IMCAP 2024
17 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2023
Affiliated Entities – Explanations – IMCAP 2024
15 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2023
FAQs – IMCAP calls 2024 (update 15/11/2023)
17 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2023
Article 17 – communication, dissemination and visibility
17 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2023
Bimestrial Activities report – Guidance – IMCAP 2024
17 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2023
Template bimestrial Activities report – IMCAP 2024
17 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2023
Template for deliverables (for publication) – example when links provided
17 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2023
Template for deliverables (for publication) – example when PDF enclosed
17 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2023
Template for Communication Indicators Form

Δείτε τα έργα που έλαβαν επιχορήγηση με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την ΚΓΠ

Προηγούμενες προσκλήσεις

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2023

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2023 σχετικά με τη στήριξη ενημερωτικών δράσεων που αφορούν την ΚΓΠ έκλεισε στις 5 Ιανουαρίου 2023. Πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2023 θα βρείτε στην πύλη χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών.

10 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2022
Call for proposals for 2023
7 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2023
Template bimestrial Activities report – IMCAP 2023
7 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2023
Bimestrial Activities report – Guidance – IMCAP 2023
17 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2023
Article 17 – communication, dissemination and visibility
10 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2022
Completion Portal application – Guidance – IMCAP 2023
10 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2022
Provisional Budget Set-up – Key points – IMCAP 2023
10 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2022
Affiliated Entities – Explanations – IMCAP 2023
10 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2022
FAQs – IMCAP calls 2023

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2022

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2021

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2020

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 2000-2019

Εκδηλώσεις

Ειδήσεις