Skip to main content
Agriculture and rural development

Sredstva za ukrepe za informiranje v zvezi s skupno kmetijsko politiko

Informiranje javnosti o skupni kmetijski politiki

Evropska komisija sofinancira projekte za informiranje javnosti o skupni kmetijski politiki (SKP). Projekti lahko vključujejo:

  • televizijske prispevke o kmetijstvu in inovacijah
  • obiske kmetij
  • informacijske kampanje
  • avdiovizualne in medijske dejavnosti
  • aplikacije za pametne telefone in tablične računalnike

Na razpise za zbiranje predlogov, ki so objavljeni enkrat letno, se lahko prijavi vsaka oseba ali pravni subjekt, kot so združenja ali nacionalni organi. Evropski predpisi določajo dva cilja za vse ukrepe za informiranje:

  • razlaga in ozaveščanje o podpori EU za razvoj kmetijstva in podeželja v okviru SKP
  • dialog s kmeti in drugimi akterji na podeželju za pripravo nadaljnje komunikacije o SKP za njihove skupnosti in širšo javnost

Informacije o evropski zastavi

Razpis za zbiranje predlogov za leto 2023

Razpis za zbiranje predlogov za leto 2023 za podporo ukrepom za informiranje v zvezi s SKP bo zaključen 5. januarja 2023.

10 NOVEMBER 2022
Call for proposals for 2023
English
(501.82 KB - PDF)
Prenesi

Informacije v zvezi z razpisom za zbiranje predlogov za leto 2023 so na voljo na portalu za financiranje in javna naročila.

Sredstva za ukrepe za informiranje 2023

10 NOVEMBER 2022
Completion Portal application – Guidance – IMCAP 2023
English
(952.27 KB - PDF)
Prenesi
10 NOVEMBER 2022
Provisional Budget Set-up – Key points – IMCAP 2023
English
(903.03 KB - PDF)
Prenesi
10 NOVEMBER 2022
Affiliated Entities – Explanations – IMCAP 2023
English
(445.65 KB - PDF)
Prenesi
10 NOVEMBER 2022
FAQs – IMCAP calls
English
(1.04 MB - PDF)
Prenesi
2 AVGUST 2022
Article 17 – communication, dissemination and visibility
slovenščina
(146.42 KB - PDF)
Prenesi
10 NOVEMBER 2022
Template Activities (periodic) Report – IMCAP 2023
English
(566.25 KB - PDF)
Prenesi
10 NOVEMBER 2022
Activities (periodic) Report - Guidance - IMCAP 2023
English
(894.04 KB - PDF)
Prenesi

Prejšnji razpisi

Razpis za zbiranje predlogov za leto 2022

Razpis za zbiranje predlogov za leto 2022 za podporo ukrepom za informiranje v zvezi s SKP bo zaključen 25. januarja 2022. Informacije v zvezi z razpisom za zbiranje predlogov za leto 2022 so na voljo na portalu za financiranje in javna naročila.

29 OKTOBER 2021
Call for proposals for 2022
English
(969.01 KB - PDF)
Prenesi
14 SEPTEMBER 2022
Kick off meeting presentation on the implementation of IMCAP Grants
English
(453.61 KB - PDF)
Prenesi
14 SEPTEMBER 2022
Kick off meeting presentation on the financial management of IMCAP Grants
English
(786.66 KB - PDF)
Prenesi
14 SEPTEMBER 2022
Kick off meeting presentation on synergies with DG AGRI social media and press team
English
(1.53 MB - PDF)
Prenesi
2 AVGUST 2022
Article 17 – communication, dissemination and visibility
slovenščina
(146.42 KB - PDF)
Prenesi
29 AVGUST 2022
IMCAP 2022 – monthly report template
English
(575.99 KB - PDF)
Prenesi
29 AVGUST 2022
IMCAP 2022 – monthly reporting guidelines
English
(993.55 KB - PDF)
Prenesi
13 JANUAR 2022
Call for proposals for 2022 – FAQ
English
(826.03 KB - PDF)
Prenesi
16 NOVEMBER 2021
Guidance on affiliated entities participating in the call for proposals for 2022
English
(109.53 KB - PDF)
Prenesi
6 JANUAR 2022
New changes when applying in the portal
English
(461.16 KB - PDF)
Prenesi
6 JANUAR 2022
Provisional budget calculation for the project
English
(785.61 KB - PDF)
Prenesi
6 JANUAR 2022
Completion of your application in the portal
English
(871.45 KB - PDF)
Prenesi

Razpis za zbiranje predlogov za leto 2021

Razpis za zbiranje predlogov za leto 2020

Razpis za zbiranje predlogov za leta 2000–2019