Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Ühise põllumajanduspoliitikaga seotud teavitusmeetmete rahastamine

Kodanike teavitamine ühisest põllumajanduspoliitikast

Euroopa Komisjon kaasrahastab projekte, mille eesmärk on teavitada üldsust ühisest põllumajanduspoliitikast (ÜPP). Projektid võivad hõlmata järgmist:

  • telesaated põllumajanduse ja innovatsiooni kohta;
  • põllumajandusettevõtete külastused;
  • teavituskampaaniad;
  • audiovisuaal- ja meediategevus;
  • rakendused nutitelefonidele ja tahvelarvutitele.

Kord aastas avaldatavas konkursikutses võib osaleda iga füüsiline või juriidiline isik, näiteks ühendus või riigi ametiasutus. Euroopa eeskirjades on kõigi teavitusmeetmete jaoks sätestatud kaks eesmärki:

  • selgitada ÜPP kaudu põllumajandusele ja maaelu arengule antavat ELi toetust ning suurendada sellealast teadlikkust;
  • teha koostööd maapiirkondade põllumajandustootjate ja muude osalejatega, et nad saaksid oma kogukonda ja laiemat üldsust ÜPP-st teavitada.

Teave Euroopa lipu kohta

2024. aasta konkursikutse

2024. aasta konkursikutse ÜPP-ga seotud teavitusmeetmete toetamiseks lõpeb 9. jaanuaril 2024.

17. OKTOOBER 2023
Call for proposals 2024

Teavet 2024. aasta konkursikutse kohta saab rahastamis- ja hankeportaalist.

2024. aasta teavitusmeetmete materjalid

17. OKTOOBER 2023
Completion Portal application – Guidance – IMCAP 2024
17. OKTOOBER 2023
Provisional Budget Set-up – Key points – IMCAP 2024
17. OKTOOBER 2023
Affiliated Entities – Explanations – IMCAP 2024
15. NOVEMBER 2023
FAQs – IMCAP calls 2024 (update 15/11/2023)
17. OKTOOBER 2023
Article 17 – communication, dissemination and visibility
17. OKTOOBER 2023
Bimestrial Activities report – Guidance – IMCAP 2024
17. OKTOOBER 2023
Template bimestrial Activities report – IMCAP 2024
17. OKTOOBER 2023
Template for deliverables (for publication) – example when links provided
17. OKTOOBER 2023
Template for deliverables (for publication) – example when PDF enclosed
17. OKTOOBER 2023
Template for Communication Indicators Form

Vt konkursi võitnud projekte, mille eesmärk on teavitada üldsust ÜPP-st

Varasemad konkursikutsed

2023. aasta konkursikutse

2023. aasta konkursikutse ÜPP-ga seotud teavitusmeetmete toetamiseks lõppes 5. jaanuaril 2023. Teavet 2023. aasta konkursikutse kohta saab rahastamis- ja hankeportaalist.

10. NOVEMBER 2022
Call for proposals for 2023
7. AUGUST 2023
Template bimestrial Activities report – IMCAP 2023
7. AUGUST 2023
Bimestrial Activities report – Guidance – IMCAP 2023
17. OKTOOBER 2023
Article 17 – communication, dissemination and visibility
10. NOVEMBER 2022
Completion Portal application – Guidance – IMCAP 2023
10. NOVEMBER 2022
Provisional Budget Set-up – Key points – IMCAP 2023
10. NOVEMBER 2022
Affiliated Entities – Explanations – IMCAP 2023
10. NOVEMBER 2022
FAQs – IMCAP calls 2023

2022. aasta konkursikutse

2021. aasta konkursikutse

2020. aasta konkursikutse

Konkursikutsed 2000–2019.

Üritused