Skip to main content
Agriculture and rural development

Finančné prostriedky pre informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky

Informovanie občanov o SPP

Európska komisia spolufinancuje projekty zamerané na informovanie verejnosti o spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP). Projekty môžu zahŕňať:

  • televízne programy o poľnohospodárstve a inováciách;
  • návštevy poľnohospodárskych podnikov;
  • informačné kampane;
  • audiovizuálne a mediálne činnosti;
  • aplikácie pre smartfóny a tablety.

Každá osoba alebo právny subjekt, ako napr. združenia alebo vnútroštátne orgány, sa môžu zúčastniť na výzve na predkladanie návrhov, ktorá sa uverejňuje raz ročne. Európske pravidlá stanovujú dva ciele pre všetky informačné opatrenia:

  • vysvetliť a zvýšiť informovanosť o podpore EÚ v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka prostredníctvom SPP;
  • spolupracovať s poľnohospodármi a inými aktérmi vo vidieckych oblastiach, aby mohli ďalej informovať svoje volebné obvody a širšiu verejnosť o SPP.

Informácie o európskej vlajke

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2023

Výzva na predkladanie návrhov na podporu informačných opatrení týkajúcich sa SPP na rok 2023 bude uzavretá 5. januára 2023.

10 NOVEMBER 2022
Call for proposals for 2023
English
(501.82 KB - PDF)
Stiahnuť

Informácie týkajúce sa výzvy na predkladanie návrhov na rok 2023 sú k dispozícii na portáli financovania a ponúk.

Zdroje týkajúce sa informačných opatrení v roku 2023

10 NOVEMBER 2022
Completion Portal application – Guidance – IMCAP 2023
English
(952.27 KB - PDF)
Stiahnuť
10 NOVEMBER 2022
Provisional Budget Set-up – Key points – IMCAP 2023
English
(903.03 KB - PDF)
Stiahnuť
10 NOVEMBER 2022
Affiliated Entities – Explanations – IMCAP 2023
English
(445.65 KB - PDF)
Stiahnuť
10 NOVEMBER 2022
FAQs – IMCAP calls
English
(1.04 MB - PDF)
Stiahnuť
2 AUGUST 2022
Article 17 – communication, dissemination and visibility
slovenčina
(150.08 KB - PDF)
Stiahnuť
10 NOVEMBER 2022
Template Activities (periodic) Report – IMCAP 2023
English
(566.25 KB - PDF)
Stiahnuť
10 NOVEMBER 2022
Activities (periodic) Report - Guidance - IMCAP 2023
English
(894.04 KB - PDF)
Stiahnuť

Predchádzajúce výzvy

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2022

Výzva na predkladanie návrhov na podporu informačných opatrení týkajúcich sa SPP na rok 2022 bola uzavretá 25. januára 2022. Informácie týkajúce sa výzvy na predkladanie návrhov na rok 2022 sú k dispozícii na portáli financovania a ponúk.

29 OKTÓBER 2021
Call for proposals for 2022
English
(969.01 KB - PDF)
Stiahnuť
14 SEPTEMBER 2022
Kick off meeting presentation on the implementation of IMCAP Grants
English
(453.61 KB - PDF)
Stiahnuť
14 SEPTEMBER 2022
Kick off meeting presentation on the financial management of IMCAP Grants
English
(786.66 KB - PDF)
Stiahnuť
14 SEPTEMBER 2022
Kick off meeting presentation on synergies with DG AGRI social media and press team
English
(1.53 MB - PDF)
Stiahnuť
2 AUGUST 2022
Article 17 – communication, dissemination and visibility
slovenčina
(150.08 KB - PDF)
Stiahnuť
29 AUGUST 2022
IMCAP 2022 – monthly report template
English
(575.99 KB - PDF)
Stiahnuť
29 AUGUST 2022
IMCAP 2022 – monthly reporting guidelines
English
(993.55 KB - PDF)
Stiahnuť
13 JANUÁR 2022
Call for proposals for 2022 – FAQ
English
(826.03 KB - PDF)
Stiahnuť
16 NOVEMBER 2021
Guidance on affiliated entities participating in the call for proposals for 2022
English
(109.53 KB - PDF)
Stiahnuť
6 JANUÁR 2022
New changes when applying in the portal
English
(461.16 KB - PDF)
Stiahnuť
6 JANUÁR 2022
Provisional budget calculation for the project
English
(785.61 KB - PDF)
Stiahnuť
6 JANUÁR 2022
Completion of your application in the portal
English
(871.45 KB - PDF)
Stiahnuť

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2021

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2020

Výzvy na predkladanie návrhov na roky 2000 – 2019