Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Finančné prostriedky pre informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky

Informovanie občanov o SPP

Európska komisia spolufinancuje projekty zamerané na informovanie verejnosti o spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP). Projekty môžu zahŕňať:

 • televízne programy o poľnohospodárstve a inováciách;
 • návštevy poľnohospodárskych podnikov;
 • informačné kampane;
 • audiovizuálne a mediálne činnosti;
 • aplikácie pre smartfóny a tablety.

Každá osoba alebo právny subjekt, ako napr. združenia alebo vnútroštátne orgány, sa môžu zúčastniť na výzve na predkladanie návrhov, ktorá sa uverejňuje raz ročne. Európske pravidlá stanovujú dva ciele pre všetky informačné opatrenia:

 • vysvetliť a zvýšiť informovanosť o podpore EÚ v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka prostredníctvom SPP;
 • spolupracovať s poľnohospodármi a inými aktérmi vo vidieckych oblastiach, aby mohli ďalej informovať svoje volebné obvody a širšiu verejnosť o SPP.

Informácie o európskej vlajke

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2024

Výzva na predkladanie návrhov na podporu informačných opatrení týkajúcich sa SPP na rok 2024 bola uzavretá 9. januára 2024.

17. OKTÓBRA 2023
Call for proposals 2024

Informácie týkajúce sa výzvy na predkladanie návrhov na rok 2024 sú k dispozícii na portáli financovania a ponúk.

Zdroje týkajúce sa informačných opatrení v roku 2024

17. OKTÓBRA 2023
Completion Portal application – Guidance – IMCAP 2024
17. OKTÓBRA 2023
Provisional Budget Set-up – Key points – IMCAP 2024
17. OKTÓBRA 2023
Affiliated Entities – Explanations – IMCAP 2024
15. NOVEMBRA 2023
FAQs – IMCAP calls 2024 (update 15/11/2023)
17. OKTÓBRA 2023
Article 17 – communication, dissemination and visibility
17. OKTÓBRA 2023
Bimestrial Activities report – Guidance – IMCAP 2024
17. OKTÓBRA 2023
Template bimestrial Activities report – IMCAP 2024
17. OKTÓBRA 2023
Template for deliverables (for publication) – example when links provided
17. OKTÓBRA 2023
Template for deliverables (for publication) – example when PDF enclosed
17. OKTÓBRA 2023
Template for Communication Indicators Form

Vybrané projekty, ktorých cieľom je informovať verejnosť o SPP

Predchádzajúce výzvy

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2023

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2023 na informačné opatrenia týkajúce sa SPP bola uzavretá 5. januára 2023. Informácie týkajúce sa výzvy na predkladanie návrhov na rok 2023 sú k dispozícii na portáli financovania a ponúk.

10. NOVEMBRA 2022
Call for proposals for 2023
7. AUGUSTA 2023
Template bimestrial Activities report – IMCAP 2023
7. AUGUSTA 2023
Bimestrial Activities report – Guidance – IMCAP 2023
17. OKTÓBRA 2023
Article 17 – communication, dissemination and visibility
10. NOVEMBRA 2022
Completion Portal application – Guidance – IMCAP 2023
10. NOVEMBRA 2022
Provisional Budget Set-up – Key points – IMCAP 2023
10. NOVEMBRA 2022
Affiliated Entities – Explanations – IMCAP 2023
10. NOVEMBRA 2022
FAQs – IMCAP calls 2023

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2022

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2021

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2020

Výzvy na predkladanie návrhov na roky 2000 – 2019

Podujatia

 • Výstavy
 • piatok 26. júla 2024, 09:00 - pondelok 29. júla 2024, 18:30 (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Externé podujatie

Aktuálne informácie