Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Προστασία των φυσικών πόρων στην ΚΓΠ

Το έδαφος, το νερό και ο αέρας είναι πρωταρχικής σημασίας για τη λειτουργία της γεωργίας και της δασοκομίας. Η κοινή γεωργική πολιτική διασφαλίζει την υπεύθυνη διαχείριση αυτών των φυσικών πόρων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ειδήσεις