Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Ochrona zasobów naturalnych we wspólnej polityce rolnej

Gleba, woda i powietrze mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania rolnictwa i leśnictwa. Wspólna polityka rolna zapewnia odpowiedzialne gospodarowanie tymi zasobami naturalnymi w całej UE.