Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Опазване на природните ресурси в рамките на ОСП

Почвата, водата и въздухът са от основно значение за функционирането на селското и горското стопанство. Общата селскостопанска политика гарантира, че тези природни ресурси се управляват отговорно в целия ЕС.

Прояви