Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Ochrana přírodních zdrojů v rámci SZP

Půda, voda a ovzduší mají pro chod zemědělství a lesnictví zásadní význam. Společná zemědělská politika zajišťuje odpovědné hospodaření s těmito přírodními zdroji v celé EU.

Aktuality