Skip to main content
Agriculture and rural development

Finansavimas ir konkursai

Informacija apie su žemės ūkiu ir kaimo plėtra susijusios veiklos finansavimo ir konkursų galimybes.

Vykdydama žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką, ES teikia platų finansavimą ūkininkams, bendruomenėms ir organizacijoms visoje ES. Be to, yra daug galimybių dalyvauti konkursuose dėl ES finansuojamų projektų, susijusių su šiomis temomis.

Pajamų rėmimas

Informacija apie ūkininkų visoje ES pajamų rėmimo rūšis, įskaitant tiesiogines išmokas, tiesiogines žalinimo išmokas, paramą jauniesiems ūkininkams.