Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Jagnjetina, ovčetina in kozje meso

Podrobne informacije o uvozu, trgovini, tržnih ukrepih, pravni podlagi, spremljanju trga ter odborih za ovčje in kozje meso.

Pregled

V Evropski uniji je več kot milijon ovc in koz (85 % ovac in 15 % koz), ki so pogosto rejene na gospodarsko občutljivih območjih, kot so hribovita območja. Težka jagnjeta (nad 13 kg) redijo na Irskem, lahka pa v južnih območjih, na primer v Grčiji in Italiji. V Španiji in Franciji se ukvarjajo z rejo obeh vrst jagnjet. Reja koz je najbolj razširjena v Grčiji, Španiji, Franciji in Romuniji. EU podpira kmete prek plačil dohodkovne podpore.

Uvoz znaša 20 % potrošnje jagnjetine, ovčetine in kozjega mesa v EU. Največja dobaviteljica EU je Nova Zelandija, ki prispeva približno 80 % uvoza v EU, sledita Avstralija in države Mercosurja. EU izvozi približno 10 % svoje celotne proizvodnje: žive ovce izvaža predvsem na Bližnji vzhod in v severno Afriko, meso pa pretežno na Daljni vzhod.

Tržni ukrepi za ovčje in kozje meso

Ovčje in kozje meso je zajeto s skupno tržno ureditvijo. EU se zato lahko odloči, da dodeli pomoč za zasebno skladiščenje, prav tako pa lahko uporabi izredne ukrepe za podporo trgu, kadar posebne okoliščine zahtevajo javno podporo, na primer v primeru bolezni živali ali izgube zaupanja potrošnikov. 

Sorodne informacije

Pojasnilo tržnih ukrepov

6. MAJ 2020
COVID-19: emergency private storage measures
English
(1.61 MB - PDF)
Prenesi

Pravna podlaga

Uredba EU 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov.

Izvedbena uredba EU 1354/2011 o odprtju letnih tarifnih kvot Unije za ovce, koze ter ovčje in kozje meso.

Delegirana uredba EU 2017/1182 – akt določa prostovoljni sistem razvrščanja trupov ovc.

Spremljanje trga

V EU velja sistem poročanja o cenah težkih in lahkih jagnjet ter informacij o proizvodnji in trgovini. Prostovoljni sistem razvrščanja trupov ovc je določen tudi v Delegirani uredbi EU 2017/1182.

Evropska komisija vsak teden objavlja pregled trgov ovčjega in kozjega mesa ter pripravlja kratka in srednjeročna poročila o splošnih obetih, trendih, razvoju in pričakovanjih za sektor.

Sorodne informacije

Tedenske cene

Razmere na trgu

23. NOVEMBER 2023
Dashboard: Sheep meat
English
(625.88 KB - PDF)
Prenesi

Blagovna menjava z državami zunaj EU

Poleg standardnih uvoznih dajatev se lahko uvoz ovčjega in kozjega mesa izvede na podlagi sistema tarifnih kvot, ki so dodeljene določeni državi ali na voljo vsem („erga omnes“). Količine kvot so določene v Izvedbeni uredbi EU 1354/2011, uporaba različnih kvot pa je na voljo na spletni strani Evropske komisije.

Sorodne informacije

Podatkovna zbirka z informacijami o tarifnih kvotah

Kvote po državah

Odbori

Za zagotovitev, da Evropska komisija izvaja svojo pristojnost za sprejemanje izvedbenih aktov pod nadzorom držav članic EU, se redno sestajajo različni odbori, ki jih sestavljajo predstavniki vlad držav članic in jim predseduje predstavnik Evropske komisije.

Odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov se redno sestaja in razpravlja o področjih, kot so razvoj tržnih cen, proizvodnja ter trgovina v EU in tretjih državah.

Skupina za civilni dialog in delovna skupina za proizvode živalskega izvora še naprej pomaga Komisiji pri ohranjanju rednega dialoga o vseh zadevah, povezanih z ovčjim in kozjim mesom.