Skip to main content
Agriculture and rural development

Jahňacie, baranie a kozie mäso

Podrobné informácie o dovoze, obchode, trhových opatreniach, právnych základoch, monitorovaní trhu a výboroch pre ovčie a kozie mäso.

Prehľad

V Európskej únii sa chová takmer 70 miliónov oviec a kôz (85 % oviec a 15 % kôz), často v hospodársky ohrozených oblastiach, ako sú horské regióny. Dobré živené jahňatá (s hmotnosťou viac ako 13 kg) sa chovajú v Írsku, chov ľahkých jahniat prevláda v južných regiónoch ako Grécko a Taliansko, pričom výroba je zmiešaná v Španielsku a Francúzsku. Hlavnými producentmi kôz sú Grécko, Španielsko, Francúzsko a Rumunsko. EÚ podporuje svojich poľnohospodárov prostredníctvom platieb na podporu príjmov.

Dovoz predstavuje 20 % spotreby jahňacieho, baranieho a kozieho mäsa v EÚ. Nový Zéland je najväčším dodávateľom pre EÚ s približne 80 % dovozu, za ktorým nasledujú Austrália a krajiny združenia Mercosur. EÚ vyváža približne 10 % svojej celkovej produkcie; živé ovce sú predmetom obchodu s Blízkym východom a severnou Afrikou, pričom ovčie mäso smeruje prevažne na Ďaleký východ.

Trhové opatrenia pre ovčie a kozie mäso

Na ovčie a kozie mäso sa vzťahuje spoločná organizácia trhu. EÚ preto môže rozhodnúť o udelení pomoci na súkromné skladovanie a má právomoc využiť výnimočné opatrenia na podporu trhu, keď osobitné okolnosti vyžadujú verejnú podporu, napríklad v prípade chorôb zvierat alebo straty dôvery spotrebiteľa. 

Súvisiace informácie

Vysvetlenie trhových opatrení

6 MÁJ 2020
COVID-19: emergency private storage measures
English
(HTML)
Stiahnuť

Právny základ

Nariadenie EÚ 1308/2013 — vytvorenie spoločnej organizácie trhov.

Vykonávacie nariadenie EÚ 1354/2011 – otvára ročné colné kvóty Únie na ovce, kozy, ovčie mäso a kozie mäso.

Delegované nariadenie EÚ 2017/1182 — stanovuje dobrovoľný systém klasifikácie jatočných tiel oviec.

Monitorovanie trhu

EÚ zachováva systém oznamovania cien ťažkých a ľahkých jahniat, údajov o výrobe a obchode. V delegovanom nariadení EÚ 2017/1182 sa rovnako stanovuje dobrovoľný systém klasifikácie jatočných tiel oviec.

Európska komisia publikuje týždenný prehľad o trhoch s ovcami a kozami a vypracúva krátkodobé a strednodobé správy, ktoré obsahujú všeobecné výhľady, trendy, vývoj a prognózy pre toto odvetvie.

Súvisiace informácie

Týždenné ceny

Situácia na trhu

22 MAREC 2023
Dashboard: Sheep meat
English
(1.37 MB - PDF)
Stiahnuť

Obchod s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ

Okrem štandardných dovozných ciel sa môže dovoz ovčieho a kozieho mäsa uskutočňovať v rámci systému colných kvót pridelených konkrétnej krajine alebo kvót otvorených pre všetkých („Erga omnes“). Objemy kvót sa stanovujú vo vykonávacom nariadení EÚ 1354/2011 a informácie o využití rôznych kvót sú k dispozícii na webovej stránke Európskej komisie.

Súvisiace informácie

Databáza colných kvót

Kvóty krajín

Výbory

S cieľom zabezpečiť, aby právomoc Európskej komisie prijímať vykonávacie akty podliehala kontrole krajín EÚ, s Európskou komisiou úzko spolupracujú výbory, ktoré pozostávajú zo zástupcov členských štátov a predsedá im zástupca Európskej komisie.

Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov sa pravidelne stretáva a rokuje o oblastiach, ako je vývoj trhových cien, výroba a obchod v krajinách EÚ i mimo EÚ.

Skupina pre občiansky dialóg a pracovná skupina pre živočíšne produkty (CDG) pomáha Komisii pri udržiavaní pravidelného dialógu o všetkých otázkach týkajúcich sa ovčieho a kozieho mäsa.