Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Srednjoročni izgledi

Srednjoročni izgledi za poljoprivredna tržišta i prihode

Pregled

U izvješću o izgledima za poljoprivredu Unije, koje se objavljuje jedanput godišnje, predstavljeni su izgledi za velika poljoprivredna tržišta, prihode i okoliš u Uniji od danas do 2032. Izvješće se temelji na pretpostavkama o makroekonomskim uvjetima, aktualnom trgovinskopolitičkom i poljoprivrednopolitičkom okruženju i kretanjima na međunarodnim tržištima prema najnovijoj analizi izgleda OECD-a i FAO-a.

Te pretpostavke impliciraju razmjerno blage tržišne promjene, no u stvarnosti su tržišta mnogo nestabilnija. Stoga govorimo o izgledima, a ne o prognozama. Konkretnije, projekcije odgovaraju prosječnim trendovima na poljoprivrednim tržištima koji se mogu očekivati u određenom makroekonomskom okruženju pod uvjetom da se politike ne promijene.

Najnovije izdanje

Opće publikacije17 siječanj 2023
Report: EU agricultural outlook 2022-32

The Medium-term outlook report provides an overview of the medium-term prospects for major EU agricultural markets, income and environment until 2032.

EU agricultural outlook 2022-32 report cover image
English
(9.95 MB - PDF)
Preuzimanje
17 SIJEČANJ 2023
Executive summary: EU agricultural outlook 2022-32
English
(1.28 MB - PDF)
Preuzimanje

Povezane informacije

Vizualizacije podataka Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije

8 PROSINAC 2022
Figures (Excel)
English
(229.02 KB - XLSX)
Preuzimanje

O izvješću

agricultural fields

U izvješću su predstavljeni srednjoročni izgledi za Unijina poljoprivredna tržišta, prihode i okoliš do 2032. na temelju skupa koherentnih makroekonomskih pretpostavki koje su u trenutku analize smatrane najtočnijima.

Ovo je izdanje pripremljeno u okruženju koje se znatno mijenja:

  • početkom 2022. oporavak nakon pandemije bolesti COVID-19 doveo je do poremećaja u opskrbi i trgovini te do povećanja cijena robe i ulaznih materijala
  • zbog ruske invazije na Ukrajinu došlo je do novih ozbiljnih šokova koji su uzrokovali dodatne nesigurnosti na poljoprivrednim tržištima i u globalnoj opskrbi hranom
  • sve se to nadovezuje na promjene prouzročene ekstremnim vremenskim uvjetima povezanima s klimatskim promjenama te izbijanja bolesti životinja.

U izvješću se uzimaju u obzir strateški planovi u okviru ZPP-a pojedinačnih država članica EU-a i moguća tržišna kretanja koja iz toga proizlaze. Navode se i opažanja o posljedicama:

  • specifičnih ciljeva u okviru ZPP-a
  • širih promjena povezanih s uvođenjem održivih metoda proizvodnje
  • smanjenja energetske ovisnosti
  • jačanja otpornosti sektora
  • promjene načina prehrane.

Općenito, održivi rast i dalje je ključan čimbenik za buduća kretanja u poljoprivredi EU-a. Mjere koje proizlaze iz strategije „od polja do stola” i strategije za bioraznolikost uzimaju se u obzir pri odobravanju i provedbi odgovarajućeg zakonodavstva. U ostalim slučajevima kretanja povezana s tim mjerama razmatraju samo u mjeri u kojoj su uočljiva na pojedinačnim tržištima.

Izvješću je priložena analiza odabranog skupa tržišnih nesigurnosti kako bi se kvantificirao potencijal za varijacije u rezultatima. Moguće varijacije uglavnom proizlaze iz fluktuacija makroekonomskog okruženja i prinosa glavnih usjeva i mlijeka. Predstavljeni su i posebni scenariji za ekstremne vremenske uvjete i moguću manju gustoću stoke u usporedbi s trenutačnim razinama na regionalnoj razini.

Komisijino su izvješće zajednički izradili Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj (AGRI) i Zajednički istraživački centar. Za sadržaj izvješća odgovorna je Glavna uprava AGRI.

Dokumenti

18 SIJEČANJ 2023
Report: EU agricultural outlook 2021-31
English
(15.04 MB - PDF)
Preuzimanje
18 SIJEČANJ 2023
Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(7.74 MB - PDF)
Preuzimanje
11 KOLOVOZ 2021
Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Preuzimanje
6 PROSINAC 2018
Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Preuzimanje
18 PROSINAC 2017
Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Preuzimanje
1 LISTOPAD 2019
Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Preuzimanje
1 LISTOPAD 2019
Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Preuzimanje
1 LISTOPAD 2019
Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Preuzimanje
1 TRAVANJ 2015
Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Preuzimanje
1 LISTOPAD 2019
Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Preuzimanje
1 LISTOPAD 2019
Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Preuzimanje
1 LISTOPAD 2019
Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Preuzimanje
1 LISTOPAD 2019
Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Preuzimanje