Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Srednjoročni izgledi

Srednjoročni izgledi za poljoprivredna tržišta i prihode

Bruxelles, 8. i 9. prosinca 2022.

Pregled

U izvješću o izgledima za poljoprivredu Unije, koje se objavljuje jednom godišnje, predstavljeni su izgledi za velika poljoprivredna tržišta, prihode i okoliš u Uniji od sadašnjeg trenutka do 2031. Izvješće se temelji na pretpostavkama o makroekonomskim uvjetima, aktualnom trgovinskopolitičkom i poljoprivrednopolitičkom okruženju i kretanjima na međunarodnim tržištima.

Te pretpostavke podrazumijevaju razmjerno blage tržišne promjene, no u stvarnosti tržišta su mnogo nestabilnija. Stoga govorimo o izgledima, a ne o prognozama. Točnije, te projekcije odgovaraju prosječnim trendovima na poljoprivrednim tržištima koji se mogu očekivati u određenom makroekonomskom okruženju ako bi politike ostale nepromijenjene.

Najnovije izdanje

Report: EU agricultural outlook 2021-31
English
(12.51 MB - PDF)
Preuzimanje
Executive summary: EU agricultural outlook 2021-31
English
(2.55 MB - PDF)
Preuzimanje

Povezane informacije

Vizualizacije podataka Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije

Figures (PDF)
English
(1.1 MB - PDF)
Preuzimanje
Figures (Excel)
English
(215.25 KB - XLSX)
Preuzimanje

O izvješću

Image showing farm animals and agricultural crops

Izvješće se odnosi na Uniju u njezinu sadašnjem sastavu (EU-27). Predstavljeni su srednjoročni izgledi za Unijina poljoprivredna tržišta, prihode i okoliš od sadašnjeg trenutka do 2031. na temelju skupa koherentnih makroekonomskih pretpostavki koje su u vrijeme analize smatrane najtočnijima. Sljedeće smo elemente ažurirali 11. studenoga 2021.:

  • cijene nafte
  • prognoze u pogledu stanovništva (na temelju indeksa IHS Markit)
  • devizni tečaj USD/EUR
  • prognoze BDP-a (na temelju Komisijine prognoze).

Budući da mnoge države članice EU-a još nisu dostavile svoje strateške planove u okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) kao dio novog ZPP-a (koji treba započeti 2023.), projekcije se temelje na pretpostavci nastavka aktualne poljoprivredne i trgovinske politike. Slično tome, u te strateške planove tek trebaju biti uključene ambicije koje potječu iz političkih inicijativa kao što je europski zeleni plan te osobito iz ciljeva strategije „od polja do stola” i strategije za bioraznolikost. Oni stoga nisu uzeti u obzir. Proračunski iznosi povezani s višegodišnjim financijskim okvirom 2021. – 2027. ažurirani su.

Od prošle godine nisu sklopljeni novi sporazumi o slobodnoj trgovini. Odnosi između EU-27 i Ujedinjene Kraljevine temelji se na Sporazumu o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, koji se privremeno primjenjuje od 1. siječnja 2021. Pretpostavljaju se trgovinski odnosi bez carina i bez kvota, s nekim kratkoročnim poremećajima u trgovini zbog dodatnih graničnih kontrola i logističkih problema, koji su uzeti u obzir tek u prognozi za 2022. Carinske kvote Svjetske trgovinske organizacije ponovo su izračunane, u skladu s njihovom raspodjelom na EU-27 i Ujedinjenu Kraljevinu.

Izvješću je priložena analiza odabranog skupa tržišnih nesigurnosti kako bi se kvantificirao potencijal za varijacije u rezultatima. Te varijacije mogu proizaći osobito iz fluktuacija makroekonomskog okruženja i prinosa glavnih ratarskih usjeva i mlijeka. Predstavljeni su i specifični scenariji za smanjenje udjela masti u prehrani (u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije) i za samodostatnost Kine u pogledu proizvoda životinjskog podrijetla.

U okviru pripremnog postupka, na internetskoj radionici o izgledima održanoj 20.  – 21. listopada 2021. provedena je vanjska revizija osnovnog scenarija i scenarija povezanih s tržišnim nesigurnostima. Tom prilikom vrijedne doprinose dali su:

  • kreatori politika na visokoj razini
  • europski i međunarodni stručnjaci za modeliranje i tržište
  • privatna trgovačka društva
  • međunarodne organizacije, uključujući OECD i FAO
  • drugi dionici.

Komisijino su izvješće zajednički izradili Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj i Zajednički istraživački centar. Za sadržaj izvješća odgovorna je Glavna uprava AGRI.

Budući da neizvjesnosti u pogledu makroekonomskih kretanja i trgovinskih odnosa u sljedećih 10 godina ostaju visoke, važno je naglasiti da ova srednjoročna prognoza pruža osnovu za buduće analize i scenarije, što omogućuje testiranje različitih razvojnih putova.

Documents

 

Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(8.68 MB - PDF)
Preuzimanje

 

Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Preuzimanje

 

Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Preuzimanje

 

Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Preuzimanje

 

Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Preuzimanje

 

Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Preuzimanje

 

Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Preuzimanje

 

Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Preuzimanje

 

Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Preuzimanje

 

Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Preuzimanje

 

Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Preuzimanje

 

Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Preuzimanje

Događanja