Skip to main content
Agriculture and rural development

Lams-, schapen- en geitenvlees

Nadere informatie over invoer, handel, marktmaatregelen, rechtsgrondslagen, marktmonitoring en comités voor schapen- en geitenvlees.

Overzicht

Er zijn meer dan 70 miljoen schapen en geiten in de Europese Unie (85 % schapen en 15 % geiten). Vaak worden ze gehouden in economisch kwetsbare gebieden zoals berggebieden. In Ierland worden zware lammeren (meer dan 13 kg) geproduceerd, in zuidelijke regio’s als Griekenland en Italië lichte lammeren, terwijl er in Spanje en Frankrijk sprake is van een gemengde productie. De belangrijkste geitenproducerende landen zijn Griekenland, Spanje, Frankrijk en Roemenië. De EU biedt haar landbouwers inkomenssteun.

De invoer is goed voor 20 % van de consumptie in de EU van schapen- en geitenvlees. Nieuw-Zeeland is met circa 80 % van de invoer de grootste leverancier van de EU, gevolgd door Australië en de Mercosur-landen. De EU zelf voert rond de 10 % van haar totale productie uit. Levende schapen worden voornamelijk verkocht aan het Midden-Oosten en Noord-Afrika, terwijl schapenvlees hoofdzakelijk naar het Verre Oosten gaat.

Markmaatregelen voor schapen- en geitenvlees

Schapenvlees en geitenvlees vallen onder de gemeenschappelijke marktordening. Daarom kan de EU besluiten om steun te verlenen voor de particuliere opslag van dat vlees en ook heeft zij de bevoegdheid om buitengewone marktondersteunende maatregelen te nemen wanneer in bepaalde omstandigheden overheidssteun vereist is, bijvoorbeeld in geval van een dierziekte of verlies van vertrouwen bij de consument. 

Meer informatie

Marktmaatregelen toegelicht

6 MEI 2020
COVID-19: emergency private storage measures
English
(HTML)
Downloaden

Rechtsgrondslagen

EU-verordening 1308/2013 – een gemeenschappelijke marktordening

EU-uitvoeringsverordening 1354/2011 – opening van jaarlijkse Unietariefcontingenten voor schapen, geiten, schapenvlees en geitenvlees

Gedelegeerde EU-verordening 2017/1182 – een vrijwillige regeling voor de indeling van karkassen van schapen

Marktmonitoring

De EU heeft een prijsmeldingssysteem voor zware en lichte lammeren, de productie en handelsinformatie. Tevens bevat gedelegeerde EU-verordening 2017/1182 een vrijwillige regeling voor de indeling van karkassen van schapen.

De Europese Commissie publiceert wekelijks een dashboard over de schapen- en de geitenmarkt. Daarnaast komt zij met verslagen met de algemene vooruitzichten, trends, ontwikkelingen en verwachtingen voor deze sector voor de korte en de middellange termijn.

Meer informatie

Weekkoersen

Marktsituatie

22 MAART 2023
Dashboard: Sheep meat
English
(1.37 MB - PDF)
Downloaden

Handel met landen buiten de EU

Naast de standaardinvoerrechten kunnen schapenvlees en geitenvlees worden ingevoerd in het kader van een stelsel van tariefcontingenten, die aan een bepaald land worden toegewezen of openstaan voor alle landen (“erga omnes”). De omvang van de contingenten is in EU-uitvoeringsverordening 1354/2011 vastgesteld, terwijl op de website van de Europese Commissie te vinden is welk beroep er is gedaan op de diverse contingenten.

Meer informatie

Databank van tariefcontingenten

Contingenten van de landen

Comités

Diverse comités van regeringsvertegenwoordigers komen onder leiding van een vertegenwoordiger van de Europese Commissie regelmatig bijeen zodat de Commissie onder supervisie van de EU-landen uitvoeringsbesluiten kan nemen.

Het comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten vergadert regelmatig, onder meer over de ontwikkelingen op het gebied van marktprijzen, productie en handel in de EU en daarbuiten.

De groep voor de dialoog met het maatschappelijk middenveld heeft tot taak de Commissie te ondersteunen door een regelmatige dialoog over alles wat te maken heeft met schapen- en geitenvlees.