Skip to main content
Agriculture and rural development

Jehněčí, skopové a kozí maso

Podrobné informace o dovozu skopového a kozího masa a souvisejícím obchodu, tržních opatřeních, právním základě, sledování trhu a výborech.

Přehled

V Evropské unii se chová více než 70 milionů ovcí a koz (85 % ovcí a 15 % koz), často v ekonomicky citlivých oblastech, jako jsou horské regiony. V Irsku se produkují těžká jehňata (více než 13 kg), lehká jehňata se chovají v jižních oblastech, jako je Řecko a Itálie. Produkce ve Španělsku a Francii je smíšená. Hlavními producenty koz jsou Řecko, Španělsko, Francie a Rumunsko. EU podporuje zemědělce v tomto odvětví prostřednictvím podpory na podporu příjmů.

Na spotřebě jehněčího, skopového a kozího masa v EU se 20 % podílí dovoz. Největším dodavatelem EU je při tom Nový Zéland, po němž následuje Austrálie a země Mercosuru. Přibližně 10 % celkové produkce EU jde na vývoz, přičemž živé ovce směřují především na Střední východ a do Severní Afriky a skopové maso se dodává především na Dálný východ.

Tržní opatření pro skopové a kozí maso

Na skopové a kozí maso se vztahuje společná organizace trhu. EU proto může rozhodnout o poskytnutí podpory soukromého skladování a má rovněž pravomoc použít výjimečná opatření na podporu trhu, jestliže nastanou specifické okolnosti, kvůli němž je nutná veřejná podpora, například v případech nákaz zvířat nebo ztráty důvěry spotřebitelů. 

Související informace

Jak fungují tržní opatření

6 KVĚTEN 2020
COVID-19: emergency private storage measures
English
(1.61 MB - PDF)
Stáhnout

Právní základ

nařízení (EU) č. 1308/2013 – stanoví společnou organizaci trhů

prováděcí nařízení (EU) č. 1354/2011 – otevírá roční celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso

nařízení EU v přenesené pravomoci 2017/1182 – stanoví dobrovolný systém klasifikace jatečně upravených těl ovcí

Sledování trhu

EU provozuje systém podávání zpráv o cenách za těžká a lehká jehňata, produkci a obchodních informacích. Nařízení EU v přenesené pravomoci 2017/1182 také stanoví dobrovolný systém klasifikace jatečně upravených těl ovcí.

Evropská komise vydává týdenní přehled ohledně trhů se skopovým a kozím masem a vytváří krátkodobé a střednědobé zprávy, které stanoví obecné perspektivy, trendy, vývoj a očekávání v daném odvětví.

Související informace

Týdenní ceny

Situace na trhu

7 ČERVEN 2023
Dashboard: Sheep meat
English
(683.43 KB - PDF)
Stáhnout

Obchod se zeměmi mimo EU

Kromě standardních dovozních cel může dovoz skopového a kozího masa probíhat v rámci systému celních kvót přidělených konkrétní zemi nebo otevřených všem (erga omnes). Objemy kvót jsou stanoveny v prováděcím nařízení EU č. 1354/2011 a informace o tom, jak se různé kvóty využívají, jsou k dispozici na internetových stránkách Evropské komise.

Související informace

Konzultační databáze celních kvót

Kvóty jednotlivých zemí

Výbory

Aby byla zaručena kontrola zemí EU nad tím, jak Evropská komise vykonává svou pravomoc k přijímání prováděcích aktů, zasedají pravidelně různé výbory, které jsou složeny ze zástupců vlád a kterým předsedá zástupce Evropské komise.

Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů se pravidelně schází a jedná o tématech, jako je vývoj tržních cen, produkce a obchodu v EU a zemích mimo EU.

Skupina pro občanský dialog zaměřená na živočišné produkty pomáhá Komisi vést pravidelný dialog o veškerých tématech týkajících se skopového a kozího masa.