Skip to main content
Agriculture and rural development

Analiza trgovinskih in mednarodnih vidikov SKP

Informacije o zbranih statističnih podatkih, trgovinskih in političnih analizah, poročilih o spremljanju in študijah agroživilskega sektorja, ki se uporabljajo za doseganje ciljev SKP.

Pregled

Mednarodna razsežnost je del skupne kmetijske politike (SKP), saj je ohranjanje zdravega ravnovesja med uvozom in izvozom ključnega pomena za stabilnost notranjega trga.

Evropska komisija zbira statistične podatke in analizira razvoj trgovine s kmetijskimi proizvodi ter mednarodne agroživilske politike, da bi zagotovila uresničevanje ciljev SKP.

Najnovejše informacije se objavljajo mesečno v seriji „Spremljanje trgovine EU z agroživilskimi proizvodi“. Poglobljena ocena o spremembah trgovinskih tokov v agroživilskem sektorju v preteklem letu pa je na voljo v letnem poročilu „Spremljanje kmetijsko-trgovinske politike“.

V obeh publikacijah so proučeni trendi in razvoj v trgovini z agroživilskimi proizvodi, pri čemer je poudarek na ključnih akterjih in proizvodih. Ti publikaciji dopolnjujejo informativni pregledi, ki podrobno prikazujejo trgovinske odnose EU na področju agroživilskih proizvodov ter pomembne spremembe na mednarodnem agroživilskem trgu.

Evropska komisija in njeni partnerji pripravljajo tudi različne študije in analitične dokumente o vplivu trgovinskih politik na kmetijstvo.

Na splošno je iz statističnih podatkov in analiz razvidno, da EU ponuja raznolik nabor konkurenčnih proizvodov v celotni kmetijski vrednostni verigi ter ima osrednjo vlogo v mednarodni trgovini s kmetijskimi proizvodi.

Spremljanje trgovine EU z agroživilskimi proizvodi

„Spremljanje trgovine EU z agroživilskimi proizvodi“ zagotavlja najnovejše informacije o trgovini EU z agroživilskimi proizvodi. Ta serija predstavlja najnovejše statistične podatke o trgovinskih odnosih in kategorijah proizvodov ter glavne značilnosti razvoja in trendov.

21 DECEMBER 2022
Monitoring EU agri-food trade: latest edition
English
(1.5 MB - PDF)
Prenesi

Prejšnje izdaje v seriji

Spremljanje kmetijsko-trgovinske politike

Spremljanje kmetijsko-trgovinske politike je letna publikacija, ki predstavlja poglobljeno analizo prevladujočih vprašanj v zvezi z agroživilsko politiko in trgovino z agroživilskimi proizvodi na splošno. Vsebuje podroben pregled mednarodnih razmer v trgovini z agroživilskimi proizvodi s poudarkom na ključnih proizvodih in partnerjih.

8 SEPTEMBER 2021
Monitoring agri-trade policy: agri-food trade in 2020
English
(2.6 MB - PDF)
Prenesi

Pandemija COVID-19 je leta 2020 povzročila eno največjih recesij v svetovni gospodarski dejavnosti in svetovni trgovini doslej. Gospodarstvo EU se je skrčilo za 6 %, izvoz se je zmanjšal za 9 %, uvoz pa za 12 %. Kljub temu se je obseg trgovine EU z agroživilskimi proizvodi povečal na 306 milijard evrov. Uvoz agroživilskih proizvodov se je povečal za 0,5 %, izvoz pa za 1,4 %, s čimer se je okrepil položaj EU kot vodilne v svetu v mednarodni trgovini z agroživilskimi proizvodi.

28 JUNIJ 2021
Monitoring agri-trade policy – 2021: EU poultry exports to West Africa
English
(1000.2 KB - PDF)
Prenesi

Zahodnoafriška regija se hitro razvija, prebivalstvo pa narašča. Zagotavljanje osnovnih potreb za zagotovitev uravnotežene prehrane je še vedno pogoj za nadaljnjo rast, blaginjo in stabilnost v regiji. Ta povzetek vsebuje dejstva in podatke o izvozu perutnine iz EU v zahodno Afriko ter odraža ključne dogodke v sektorju na tem področju.

Prejšnje izdaje

Bilten

Naročite se na e-poštno opozorilo, da boste na tekočem z novostmi.

Spremljajte novosti

Trgovinska statistika

Evropska komisija pripravlja vrsto informativnih pregledov po državah in regijah, ki zagotavljajo celovit pregled nad trgovino EU z agroživilskimi proizvodi po vsem svetu.

Informativni pregledi prikazujejo trgovinske odnose med EU ter zadevnimi državami in regijami, pri čemer se osredotočajo na ključne kmetijske in trgovinske kazalnike, prikazujejo bilanco izvoza in uvoza ter razvrščajo trgovino po kategorijah izdelkov.

Študije

Evropska komisija in njene partnerice pripravljajo tudi študije o vplivu mednarodnih trgovinskih sporazumov na kmetijstvo. Komisija za vsak trgovinski sporazum opravi ocene učinka pred začetkom pogajanj in ocene učinka na trajnostni razvoj med pogajanji. Komisija izvaja tudi študije kumulativnega učinka, da bi preučila skupni učinek različnih sporazumov, ki so v postopku podpisa ali pogajanj.