Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Översikt

I de här faktabladen presenteras årets viktigaste uppgifter om ekonomi och jordbruk för varje EU-land och för EU som helhet. Du kan se statistik om

  • befolkning och ekonomi
  • jordbrukspolitikens utgifter och fördelningen av direktstöd
  • insatsvaror, produktion och inkomster
  • jordbrukspriser
  • handeln med jordbruksprodukter
  • företagsstruktur.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Documents

6 DECEMBER 2021
European Union: agriculture statistical factsheet

6 DECEMBER 2021
Belgium: agriculture statistical factsheet

6 DECEMBER 2021
Bulgaria: agriculture statistical factsheet

6 DECEMBER 2021
Czechia: agriculture statistical factsheet

6 DECEMBER 2021
Denmark: agriculture statistical factsheet

6 DECEMBER 2021
Germany: agriculture statistical factsheet

6 DECEMBER 2021
Estonia: agriculture statistical factsheet

6 DECEMBER 2021
Ireland: agriculture statistical factsheet

6 DECEMBER 2021
Greece: agriculture statistical factsheet

6 DECEMBER 2021
Spain: agriculture statistical factsheet

6 DECEMBER 2021
France: agriculture statistical factsheet

6 DECEMBER 2021
Croatia: agriculture statistical factsheet

6 DECEMBER 2021
Italy: agriculture statistical factsheet

6 DECEMBER 2021
Cyprus: agriculture statistical factsheet

6 DECEMBER 2021
Latvia: agriculture statistical factsheet

6 DECEMBER 2021
Lithuania: agriculture statistical factsheet

6 DECEMBER 2021
Luxembourg: agriculture statistical factsheet

6 DECEMBER 2021
Hungary: agriculture statistical factsheet

6 DECEMBER 2021
Malta: agriculture statistical factsheet

6 DECEMBER 2021
Netherlands: agriculture statistical factsheet

6 DECEMBER 2021
Austria: agriculture statistical factsheet

1 JANUARI 2022
Poland: agriculture statistical factsheet

6 DECEMBER 2021
Portugal: agriculture statistical factsheet

6 DECEMBER 2021
Romania: agriculture statistical factsheet

6 DECEMBER 2021
Slovenia: agriculture statistical factsheet

6 DECEMBER 2021
Slovakia: agriculture statistical factsheet

6 DECEMBER 2021
Finland: agriculture statistical factsheet

6 DECEMBER 2021
Sweden: agriculture statistical factsheet