Skip to main content
Agriculture and rural development

ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimai

Susipažinkite su nugalėtojais

ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimai – tai 8 apdovanojimai, skiriami 7 skirtingose kategorijose. Jais išreiškiamas pripažinimas skirtingiems ekologinės gamybos vertės grandinės subjektams, parengusiems puikų novatorišką tvarų ir įkvepiantį projektą, suteikiantį realią pridėtinę vertę ekologinei gamybai ir vartojimui. Šie apdovanojimai yra nefinansiniai.

Apdovanojimų ceremonija buvo surengta 2022 m. rugsėjo 23-ąją – ES ekologiškų produktų dieną. Nugalėtojai apdovanojimų atsiimti buvo pakviesti į Briuselyje vykusį renginį. Prie šio renginio prisidėjo Europos Komisijos, Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto, COPA-COGECA ir „IFOAM Organics Europe“ atstovai. Pateikdami geriausios praktikos pavyzdžių, nugalėtojai galėjo savo projektus pristatyti plačiajai visuomenei.

EU Organic Awards logo

Award categories and awards

The EU organic awards scheme comprises 7 categories and 8 individual awards. They acknowledge different actors along the organic value chain, which developed an excellent, innovative, sustainable and inspiring project producing real added value for organic production and consumption.

Category 1: Best organic farmer (female) and Best organic farmer (male)

The objective of this award is to reward a farmer (one female and one male). This award is organised by COPA-COGECA and IFOAM Organics Europe.

Category 2: Best organic region

The objective of this award is to reward a region. This award is organised by the European Committee of the Regions.

Category 3: Best organic city

The objective of this award is to reward a city. This award is organised by European Committee of the Regions.

Category 4: Best organic “bio-district”

The objective of this award is to reward a “bio district”. This award is organised by the European Committee of the Regions.

Category 5: Best organic food processing SME

The objective of this award is to reward a Small and Medium-sized Enterprise (SME) processing organic products. This award is organised by the European Economic and Social Committee.

Category 6: Best organic food retailer

The objective of this award is to reward an SME food retailer selling organic products. This award is organised by the European Economic and Social Committee.

Category 7: Best organic restaurant/food service

The objective of this award is to reward an SME restaurant/food service restaurant (standalone or part of a hotel) and/or food service (caterer or canteen) proposing organic certified references in their menu. This award is organised by the European Economic and Social Committee.

These awards are non-financial and will be handed on or around 23 September, which is EU Organic Day. For the second edition, the award ceremony will take place on 25 September 2023.

Kodėl svarbu dalyvauti?

Norite prisidėti prie didesnio visuomenės informuotumo apie ekologinę gamybą ES? Norite prisidėti prie didesnio ekologiškų produktų įperkamumo ir (arba) prieinamumo ES? Esate parengę ir įgyvendinę, o gal šiuo metu įgyvendinate atitinkamą puikų novatorišką tvarų ir atkartojamą projektą? Norite, kad apie šį projektą sužinotų daugiau žmonių?

Jei bent į vieną iš šių klausimų atsakėte „taip“, vertėtų svarstyti pateikti paraišką kitų metų ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimams. Jei laimėsite, gausite nefinansinį savo projekto pripažinimo apdovanojimą ir sulauksite didesnio visuomenės dėmesio. Tad nesvarbu, ar esate:

 • ekologiniu ūkininkavimu besiverčiantis ūkininkas;
 • miestas ar regionas, tiekiantis ekologišką maistą pacientams ar moksleiviams arba kitaip skatinantis ekologinę gamybą ar
 • ekologiško maisto grandinėje dalyvaujanti įmonė, taikanti unikalius metodus,

– kviečiame pateikti paraišką skirti ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimą.

Paraiškų teikimas

2022 m. ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimų paraiškų teikėjų buvo paprašyta:

 • susipažinti su skirtingais šios svetainės skirsniais, ypač dėl tinkamumo ir atrankos kriterijų;
 • pasirinkti pageidaujamą apdovanojimo kategoriją;
 • paraiškas pateikti internetu nuo 2022 m. kovo 25 d. iki birželio 8 d.;
 • atsakyti į uždarus orientacinius klausimus, kai kurie iš jų susiję su keturiais ekologinės gamybos principais ir tvarumo ramsčiais, kad vertinimo komisija gautų daugiau informacijos apie pareiškėjus.

Organizatoriai, atrankos kriterijai, finalininkai

Šiame skyriuje rasite informacijos apie 2022 m. ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimų skyrimo procedūrą.

ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimus drauge organizuoja Europos Komisija, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Europos regionų komitetas, COPA-COGECA ir „IFOAM Organics Europe“.

Vertinimo komisiją, kuri priima sprendimą dėl galutinių nugalėtojų, sudarė atstovai iš:

 • Europos Komisijos,
 • Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto,
 • Europos regionų komiteto,
 • COPA-COGECA,
 • „IFOAM Organics Europe“,
 • Europos Parlamento ir
 • Europos Sąjungos Tarybos.

Application, selection criteria

Application process

Applicants for the 2023 EU organic awards are asked to:

 • read the different sections of this website, in particular the eligibility criteria and the selection criteria;
 • choose the award category they wished to enter;
 • apply online from 25 March until 14 May 2023;
 • provide answers to closed guiding questions (some relating to the four principles of organic and the sustainability pillars), to help the jury to obtain more information about the applicants.

Organisers

The EU organic awards are jointly organised by the European Commission, the European Economic and Social Committee, the European Committee of the Region, COPA-COGECA  and IFOAM Organics Europe.

The jury deciding on the final winners comprised representatives of:

 • The European Commission,
 • The European Economic and Social Committee,
 • The European Committee of the Regions,
 • COPA-COGECA,
 • IFOAM Organics Europe,
 • The European Parliament and
 • The Council of the European Union.

Tvarkaraštis

 1. 2022 m. kovo 25 d.

  Paraiškų dėl apdovanojimų teikimo laikotarpio pradžia

 2. 2022 m. birželio 8 d.

  Paraiškų dėl apdovanojimų teikimo laikotarpio pabaiga – 2022 m. birželio 8 d. (23:59:59 val.Vidurio Europos vasaros laiku)

 3. 2022 m. rugsėjo mėn.

  Sprendimas dėl apdovanojimų

 4. 2022 m. rugsėjo 23 d.

  Apdovanojimų ceremonija

Meet the winners of the 2022 edition

The awards ceremony was organised on the EU Organic day on 23 September 2022. The winners were invited to an event in Brussels to collect their awards. This event involved representatives of the European Commission, the European Parliament, the Council of the European Union, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions, COPA-COGECA and IFOAM Organics Europe. Providing examples of best practices, the winners were able to explain their project to a broader public.

Watch the full recording of the inaugural EU organic awards ceremony that took place in Brussels, as one of a range of activities and events to mark EU organic day.

The Commission unveiled the eight winners of the first ever EU organic awards to celebrate excellence and innovation along the European organic value chain.

View the winners videos

Kas yra ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimai?

Augant ekologinio ūkininkavimo, akvakultūros ir maisto gamybos apimtims, naudojama mažiau cheminių trąšų, pesticidų ir antimikrobinių medžiagų, daromas teigiamas poveikis mūsų klimatui, aplinkai, biologinei įvairovei ir gyvūnų gerovei. Taigi ekologinė gamyba atlieka labai svarbų vaidmenį siekiant Europos žaliojo kurso, strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ ir Biologinės įvairovės strategijos tikslų. Dėl to Komisija iškėlė tikslą iki 2030 m. pasiekti, kad 25 proc. ES žemės ūkio paskirties žemės būtų ūkininkaujama ekologiškai ir gerokai padidėtų ekologinės akvakultūros mastas.

Komisija 2021 m. kovo mėn. priėmė Ekologinės gamybos plėtros veiksmų planą, kuriame numatyta kasmet skirti apdovanojimus. Šiais apdovanojimais siekiama įvertinti geriausius ir novatoriškiausius ekologinės gamybos subjektus, prisidedančius prie žemės ūkio poveikio aplinkai ir klimatui mažinimo.

Ekologinis ūkininkavimas, akvakultūra ir maistas ES

Reglamento (ES) 2018/848 1 konstatuojamoje dalyje nurodyta, kad „ekologinė gamyba yra bendra ūkio valdymo ir maisto gamybos sistema, kurioje derinama geriausia aplinkos ir klimato srities praktika, didelė biologinė įvairovė, gamtos išteklių išsaugojimas ir aukštų gyvūnų gerovės standartų bei aukštų gamybos standartų taikymas, atsižvelgiant į vis daugėjančių vartotojų paklausą produktams, pagamintiems naudojant natūralias medžiagas ir procesus“.

Ekologinės gamybos mastas ES didėja. 2019 m. 8,5 proc. ES žemės ūkio paskirties žemės buvo taikoma ekologinio ūkininkavimo sistema. Tai sudarė 13,8 mln. hektarų, taigi 45,8 proc. daugiau negu 2012 m., kai tokia sistema buvo taikoma 9,5 mln. hektarų. Remiantis „Eurostato“ ekologinio ūkininkavimo statistiniais duomenimis, tarp šalių, kuriose yra daugiausia ES žemės ūkio paskirties žemės, kurioje ūkininkaujama ekologiškai, paminėtina Ispanija (2,4 mlrd. ha, 17,4 proc. ES dalis), Prancūzija (2,2 mlrd. ha, 16,2 proc. ES dalis), Italija (2,0 mlrd. ha, 14,5 proc. dalis) ir Vokietija (1,3 mlrd. ha, 9,4 proc. ES dalis).

Visoje vertės grandinėje ES veiklą vykdė beveik 344 000 ekologiškų produktų gamintojų ir daugiau kaip 78 000 ekologiškų produktų perdirbėjų. Ekologiniu ūkininkavimu besiverčiantys ūkininkai gauna naudą dėl geresnių ekologiškų produktų kainų rinkoje bei dėl galutinių vartotojų sparčiai augančios ekologiškų produktų paklausos. 2019 m. ES rinkos dalis pasaulinėje rinkoje (106,4 mlrd. EUR) sudarė 38,8 mlrd. EUR; ji užėmė antrą vietą po JAV rinkos, kuri sudarė 48,2 mlrd. FIBL statistiniais duomenimis, didžiosios rinkos ES yra Vokietija (12,0 mlrd. EUR) ir Prancūzija (11,3 mlrd. EUR).

FIBL duomenimis, vieno vartotojo išlaidos ekologiškiems produktams didžiausios Danijoje (344 EUR, tai sudaro 12 proc. sumos, išleidžiamos maisto produktams) ir Liuksemburge (264 EUR, 8 proc. maisto produktams išleidžiamos sumos).

Vartotojų informuotumas apie ES ekologinės gamybos logotipą didėja. 2020 m. šį logotipą atpažino 56 proc. „Eurobarometro“ apklausos respondentų (palyginti su 27 proc. 2017 m.). 80 proc. apklausos dalyvių mano, kad ekologiški produktai labiau tausoja aplinką, juos gaminant laikomasi aukštesnių gyvūnų gerovės standartų.

Dokumentai

24 KOVAS 2022
2022 m. ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimų praktinis vadovas
lietuvių
(673.45 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

24 KOVAS 2022
ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimai. Bendras įvadas
lietuvių
(602.14 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

24 KOVAS 2022
EU Organic Awards – privacy statement
English
(524.62 KB - PDF)
Parsisiųsdinti