Skip to main content
Agriculture and rural development

Nařízení o potravinách a zemědělských produktech

Nařízení o režimech jakosti

Evropská komise přijala několik nařízení o uplatňování režimů jakosti EU v zemědělském a potravinářském odvětví. Právní předpisy stanoví širší kontext režimů jakosti v tomto odvětví, včetně zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit, objasňují, jak používat loga každého režimu a jak by se režimy měly uplatňovat, a obsahují rovněž pokyny pro označování zemědělsko-potravinářských produktů, které používají CHOP nebo CHZO jako složky.

Documents

21 LISTOPAD 2012
EU regulation 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs
English
(HTML)
Stáhnout

19 PROSINEC 2013
EU regulation 664/2014 on the logos to be used for PDOs, PGIs and TSGs
English
(HTML)
Stáhnout

13 ČERVEN 2014
EU regulation 668/2014 on how EU regulation 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs should be applied
English
(HTML)
Stáhnout

16 PROSINEC 2010
Commission communication: Labelling guidelines for foodstuffs using PDOs or PGIs as ingredients
English
(HTML)
Stáhnout