Skip to main content
Agriculture and rural development

Európska komisia každý rok do 1. septembra vypracúva finančnú správu o spravovaní Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) počas predchádzajúceho rozpočtového roka a predkladá ju Európskemu parlamentu a Rade.

15. finančná správa za rok 2021

14. finančná správa za rok 2020

13. finančná správa za rok 2019

12. finančná správa za rok 2018

11. finančná správa za rok 2017

10. finančná správa za rok 2016

9. finančná správa za rok 2015

8. finančná správa za rok 2014

7. finančná správa za rok 2013

6. finančná správa za rok 2012

5. finančná správa za rok 2011

4. finančná správa za rok 2010

3. finančná správa za rok 2009

2. finančná správa za rok 2008

1. finančná správa za rok 2007

Podujatia

  • Konferencie a samity

EU Agri-Food Days

  • utorok 5. decembra 2023, 09:30 - piatok 8. decembra 2023, 15:30 (CET)