Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Финансови доклади за ЕФГЗ

До 1 септември на всяка година Европейската комисия изготвя финансов доклад относно управлението на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през предходната бюджетна година и го представя на Европейския парламент и на Съвета.

15-ти финансов доклад — 2021 г.

14-ти финансов доклад — 2020 г.

13-ти финансов доклад — 2019 г.

12-ти финансов доклад — 2018 г.

11-ти финансов доклад — 2017 г.

10-ти финансов доклад — 2016 г.

9-ти финансов доклад — 2015 г.

8-ми финансов доклад — 2014 г.

7-ми финансов доклад — 2013 г.

6-ти финансов доклад — 2012 г.

5-ти финансов доклад — 2011 г.

4-ти финансов доклад — 2010 г.

3-ти финансов доклад — 2009 г.

2-ри финансов доклад — 2008 г.

1-ви финансов доклад — 2007 г.