Skip to main content
Agriculture and rural development

Euroopan maatalouden tukirahaston rahoituskertomukset

Euroopan komissio laatii joka vuosi 1. syyskuuta mennessä rahoituskertomuksen Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) hallinnoinnista edellisenä varainhoitovuonna ja toimittaa sen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

15. rahoituskertomus – 2021

14. rahoituskertomus – 2020

13. rahoituskertomus – 2019

12. rahoituskertomus – 2018

11. rahoituskertomus – 2017

10. rahoituskertomus – 2016

9. rahoituskertomus – 2015

8. rahoituskertomus – 2014

7. rahoituskertomus – 2013

6. rahoituskertomus – 2012

5. rahoituskertomus – 2011

4. rahoituskertomus – 2010

3. rahoituskertomus – 2009

2. rahoituskertomus – 2008

1. rahoituskertomus – 2007