Skip to main content
Agriculture and rural development

Rapoarte financiare FEGA

Până la data de 1 septembrie a fiecărui an, Comisia Europeană elaborează un raport financiar privind administrarea Fondului european de garantare agricolă (FEGA) în cursul exercițiului bugetar precedent și îl prezintă Parlamentului European și Consiliului.

Al 15-lea raport financiar - 2021

Al 14-lea raport financiar - 2020

Al 13-lea raport financiar - 2019

Al 12-lea raport financiar - 2018

Al 11-lea raport financiar - 2017

Al 10-lea raport financiar - 2016

Al 9-lea raport financiar - 2015

Al 8-lea raport financiar - 2014

Al 7-lea raport financiar - 2013

Al 6-lea raport financiar - 2012

Al 5-lea raport financiar - 2011

Al 4-lea raport financiar - 2010

Al 3-lea raport financiar - 2009

Al 2-lea raport financiar - 2008

Primul raport financiar - 2007