Skip to main content
Agriculture and rural development

Senest den 1. september hvert år udarbejder Europa-Kommissionen et årsregnskab vedrørende forvaltningen af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i løbet af det foregående regnskabsår og forelægger det for Europa-Parlamentet og Rådet.

15. årsregnskab — 2021

14. årsregnskab — 2020

13. årsregnskab — 2019

12. årsregnskab — 2018

11. årsregnskab — 2017

10. årsregnskab — 2016

9. årsregnskab — 2015

8. årsregnskab — 2014

7. årsregnskab — 2013

6. årsregnskab — 2012

5. årsregnskab — 2011

4. årsregnskab — 2010

3. årsregnskab — 2009

2. årsregnskab — 2008

1. årsregnskab — 2007