Skip to main content
Agriculture and rural development

Analýzy mezinárodního obchodu a souvisejících otázek

Informace o statistikách, obchodních a politických analýzách, monitorovacích zprávách o zemědělsko-potravinářského odvětví a studiích, které mají zajistit plnění cílů SZP.

Přehled

Nedílnou součástí společné zemědělské politiky (SZP) je její mezinárodní rozměr, neboť udržení zdravé rovnováhy mezi dovozem a vývozem má zásadní význam pro zachování stability vnitřního trhu.

Evropská komise shromažďuje statistiky a zpracovává analýzy vývoje obchodu se zemědělskými produkty a vývoje zemědělsko-potravinářského odvětví ve světě, aby zajistila plnění cílů SZP.

Nejaktuálnější informace jsou zveřejňovány každý měsíc v publikaci „Sledování obchodu EU se zemědělsko-potravinářskými produkty“, zatímco podrobnější rozbor toho, jak se v minulém roce měnily obchodní toky v zemědělsko-potravinářském odvětví EU, je uveden ve výroční zprávě „Sledování obchodní politiky v oblasti zemědělských výrobků“.

Obě publikace zkoumají trendy a vývoj obchodu se zemědělsko-potravinářskými produkty s odkazem na klíčové aktéry a produkty. K těmto publikacím jsou vydávány infopřehledy, které popisují obchodní vztahy EU v zemědělsko-potravinářském odvětví a ukazují významné změny, ke kterým na mezinárodním trhu se zemědělsko-potravinářskými produkty došlo.

Evropská komise a její partneři rovněž vypracovávají různé studie a analýzy obchodních politik, které zemědělství ovlivňují.

Z celé řady statistik a analýz celkově vyplývá, že Unie nabízí široký sortiment konkurenceschopných výrobků na všech úrovních zemědělského hodnotového řetězce a zastává ústřední úlohu v mezinárodním zemědělském obchodu.

Sledování obchodu EU se zemědělsko-potravinářskými produkty

Tato ediční řada poskytuje nejaktuálnější informace o unijním obchodu se zemědělsko-potravinářskými produkty a uvádí nejnovější statistiky o obchodních vztazích a kategoriích výrobků, zejména pokud jde o významné změny a nové trendy.

Monitoring EU agri-food trade: latest edition
English
(1.2 MB - PDF)
Stáhnout

Předchozí publikace ediční řady

Sledování obchodní politiky v oblasti zemědělských výrobků

Tato ediční řada poskytuje každý rok podrobnou analýzu hlavních otázek týkajících se zemědělsko-potravinářské politiky a obchodu se zemědělskými produkty obecně. Řada uvádí podrobný přehled mezinárodního obchodu se zemědělsko-potravinářskými produkty se zaměřením na klíčové produkty a partnery.

Monitoring agri-trade policy: agri-food trade in 2020
English
(2.6 MB - PDF)
Stáhnout

Pandemie covidu-19 v roce 2020 způsobila jednu z největších recesí světové hospodářské aktivity a světového obchodu. Hospodářství EU pokleslo o 6 %, celkový vývoz poklesl o 9 % a dovoz o 12 %. Naproti tomu hodnota obchodu EU se zemědělsko-potravinářskými produkty vzrostla na 306 miliard eur. Dovoz těchto produktů vzrostl o 0,5 % a jejich vývoz o 1,4 %, což upevnilo vedoucí postavení EU v mezinárodním obchodu se zemědělsko-potravinářskými produkty.

Monitoring agri-trade policy – 2021: EU poultry exports to West Africa
English
(1000.2 KB - PDF)
Stáhnout

Region západní Afriky je rychle se rozvíjející oblastí s rostoucím počtem obyvatel. Další růst, prosperita a stabilita v tomto regionu jsou podmíněny zabezpečením základních potřeb vedoucí k zajištění vyvážené skladby potravin. Tento přehled poskytuje podrobné informace o vývozu drůbeže z EU do západní Afriky a odráží hlavní vývoj tohoto odvětví v této oblasti.

Předchozí vydání

Zpravodaj

Chcete-li mít vždy aktuální informace, přihlaste se k odběru novinek.

Nejnovější informace

Obchodní statistiky

Evropská komise vydává sérii infopřehledů o jednotlivých zemích a regionech, které podrobně popisují obchod se zemědělsko-potravinářskými produkty EU ve světě.

Infopřehledy podávají obrázek o obchodních vztazích Unie v zemědělsko-potravinářském odvětví s jednotlivými zeměmi a regiony se zaměřením na klíčové zemědělské a obchodní ukazatele, uvádějí bilanci vývozu a dovozu a informace o obchodu v jednotlivých kategoriích produktů.

Studie

Evropská komise a její partneři pravidelně provádějí studie, jejichž cílem je posoudit dopad mezinárodních obchodních dohod na zemědělství. U každé obchodní dohody Komise posuzuje její dopad ještě před zahájením jednání. V průběhu jednání pak posuzuje dopad na udržitelnost. Komise rovněž provádí studie kumulativních dopadů, které analyzují kombinovaný dopad různých dohod, které se právě podepisují nebo vyjednávají.