Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

Pluoštinės kanapės

Pluoštinių kanapių auginimas Europos Sąjungoje atveria plačias galimybes ūkininkams, pramonės sektoriams ir vartotojams.

Pluoštinių kanapių auginimas ES

Pluoštinė kanapė – tai visoje Europoje auginamas kultūrinis augalas. Pastaraisiais metais pluoštinėms kanapėms auginti skirtas ES žemės plotas smarkiai padidėjo – nuo 19 970 hektarų (ha) 2015 m. iki 34 960 hektarų (ha) 2019 m. (+75 proc.). Tuo pačiu laikotarpiu padidėjo ir pluoštinių kanapių auginimo apimtys – nuo 94 120 tonų iki 152 820 tonų (+62,4 proc.). Didžiausia pluoštinių kanapių augintoja yra Prancūzija (šioje šalyje išauginama daugiau kaip 70 proc. visoje ES išauginamų pluoštinių kanapių), toliau rikiuojasi Nyderlandai (10 proc.) ir Austrija (4 proc.).

Auginant pluoštines kanapes prisidedama prie Europos žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo

Pluoštinės kanapės teikia keleriopą naudą aplinkai:

 • sugeria anglies dioksidą: vienas hektaras pluoštinių kanapių sugeria nuo 9 iki 15 tonų CO2, t. y. panašiai tiek, kiek sugeria jaunas miškas, tačiau, priešingai nei jaunas miškas, pluoštinės kanapės užauga vos per penkis mėnesius;
 • padeda išvengti augalų ligų: naudojant pluoštines kanapes sėjomainoje galima apsaugoti augalus nuo per dirvožemį plintančių ligų. Be to, kanapės greitai auga ir užstoja dirvožemį nuo saulės šviesos, todėl neleidžia augti piktžolėms;
 • saugo nuo dirvožemio erozijos: pluoštinių kanapių lapai yra tankūs, todėl jie – natūrali dirvožemio danga, dėl šios priežasties dirvožemis praranda mažiau vandens ir yra apsaugomas nuo erozijos. Pluoštinės kanapės padengia žemę praėjus vos trims savaitėms po to, kai pradeda dygti sėklos;
 • prisideda prie biologinės įvairovės palaikymo: pluoštinės kanapės paprastai žydi liepos–rugsėjo mėn., kai kituose kultūriniuose augaluose žiedadulkių susidaro per mažai. Pluoštinėse kanapėse žiedadulkių susidaro labai daug. Be to, pluoštinės kanapės yra prieglobstis paukščiams, o pluoštinių kanapių sėklos – maistas gyvūnams;
 • gali būti auginamos be pesticidų arba naudojant nedidelį jų kiekį: pluoštines kanapes puola nedaug kenkėjų, nes gamtoje trūksta natūralių grobuonių, o tai reiškia, kad daugeliu atvejų pluoštines kanapes galima auginti nenaudojant insekticidų, herbicidų ir fungicidų.

Susijusi informacija

Europos žaliasis kursas

Pluoštinių kanapių panaudojimo būdai

1. Tekstilės pramonėje (kanapių pluoštas)

Kanapių pluoštas yra labai panašus į liną, todėl tekstilės pramonėje auga susidomėjimas jo panaudojimo galimybėmis. Europos Komisija savo Žiedinės ekonomikos veiksmų plane tekstilės sektorių laiko vienu iš perėjimo prie žalesnės ir tvaresnės ekonomikos ramsčių ir ragina suinteresuotuosius subjektus ieškoti naujų medžiagų bei naujų ekonominių modelių. Šiuo tikslu Komisija siūlys išsamią ES tvarios ir žiedinės tekstilės ekonomikos strategiją, kuria siekiama sukurti tvaresnį, novatoriškesnį žiedinės ekonomikos modelį.

Hemp fibre and textile material
Hemp fibre is a sustainable raw material for the textile industry.

2. Maistui ir pašarams (kanapių sėklos)

Pluoštinių kanapių sėklose yra daug baltymų, taip pat nemažai ląstelienos, vitaminų, omega-3 ir mineralų. Todėl lukštentas pluoštines kanapių sėklas žmonės naudoja maistui, o nelukštentas – kaip pašarus gyvuliams.

3. Statybos pramonėje (kanapių pluoštas)

Statybos pramonėje naudojami trys pagrindiniai pluoštinių kanapių pagrindu gaminami produktai: kalkių ir kanapių betonas, kanapių vata, izoliacinė kanapių pluošto plokštė. Statybos pramonėje suvartojama 40 proc. visos pasaulinės energijos ir išmetama 36 proc. ŠESD kiekio, o 75 proc. šios energijos išeikvojama veltui. Šios aplinkybės paskatino ieškoti statybos būdų ir medžiagų, kurie būtų neutralaus anglies dioksido poveikio arba kuriuos pasitelkiant būtų absorbuojamas anglies dioksidas. Kanapių betonas yra anglies dioksido absorbentas, nes šioje medžiagoje anglies dioksido sukaupiama daugiau nei jo išmetama gaminant medžiagą. Be to, pluoštinių kanapių betonas absorbuoja anglies dioksidą visos pastato, kurį statant buvo naudojama ši medžiaga, eksploatacijos metu. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas statybos sektoriuje bus esminis veiksnys siekiant Europos žaliajame kurse nustatyto tikslo – iki 2050 m pasiekti anglies dioksido poveikio neutralumą. Pluoštinės kanapės gali būti labai svarbios siekiant įgyvendinti šį tikslą.

Hemp fibre in the construction sector
Hempcrete, hemp wool and fibre-board insulation are used in the construction sector due to their energy efficient properties.

4. Popieriaus gamyboje (kanapių pluoštas)

Pluoštinių kanapių naudojimas popieriaus gamyboje teikia daugybę privalumų: kanapių stiebai užauga vos per penkis mėnesius, gaminant popierių iš pluoštinių kanapių nebūtina naudoti nuodingąsias balinančias medžiagas, be to, iš pluoštinių kanapių pagamintą popierių galima perdirbti iki septynių–aštuonių kartų.

Rolls of paper constructed from hemp fibre
Hemp fibre paper is a more sustainable alternative to paper made from wood pulp.

5. Kiti panaudojimo būdai

Iš pluoštinių kanapių pagaminti produktai naudojami skirtinguose sektoriuose ir skirtingais tikslais. Dėl neigiamo plastiko poveikio aplinkai gamintojai yra priversti ieškoti alternatyvių medžiagų. Pluoštinės kanapės yra puiki alternatyva, nes jos yra lengvos ir patvarios. Iš pluoštinių kanapių pagaminti produktai vietoj plastiko naudojami skirtingose pramonės šakose, pavyzdžiui, automobilių gamybos, geležinkelių, aviacijos bei orlaivių ir erdvėlaivių.

Pluoštinės kanapės taip pat naudojamos gaminant kosmetiką (aliejus, losjonus, šampūnus ir kita) ir energiją (biokurą). Taip pat šiuo metu jaučiamas susidomėjimas kanapių ekstraktų, ypač kanabidiolio (KBD), gamyba ir prekyba dėl galimų jų panaudojimo būdų gaminant kosmetiką, sveikatos priežiūros produktus ir maistą. Tačiau šiems galimiems pluoštinių kanapių panaudojimo būdams taikomi atitinkami ES reikalavimai. 2020 m. lapkričio mėn. Teisingumo Teismas nusprendė, kad pagal ES teisę leidžiama prekiauti teisėtai pagamintu KBD.

Apibrėžtis ir nuostatos

Pluoštinė kanapė (Cannabis sativa Linn) – kanapinių (Cannabaceae) šeimos augalų rūšis, kurioje tetrahidrokanabinolio (THC) kiekis pagal bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) nuostatas yra labai mažas. Pluoštinės kanapės pirmiausia auginamos dėl jų panaudojimo pramoniniais tikslais galimybių. ES Žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrajame kataloge užregistruotos 75 pluoštinių kanapių veislės. Dėl labai mažo THC kiekio BŽŪP nuostatas atitinkančios pluoštinės kanapės nėra naudojamos narkotinėms medžiagoms gaminti.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 189 straipsnį šiuo metu visam kanapių importui taikomas importo licencijos reikalavimas. Be to:

 • žaliavinių pluoštinių kanapių, kurių KN kodas yra 5302 10, THC kiekis neturi viršyti 0,3 proc.;
 • su sėjai skirtų kanapių rūšių sėklomis turi būti pateikiami įrodymai, kad atitinkamos kanapių veislės THC kiekis neviršija 0,3 proc.;
 • ne sėjai skirtas kanapių sėklas galima importuoti tik gavus ES šalių leidimą, o įgalioti importuotojai turi pateikti įrodymus, kad šios sėklos buvo laikomos tokiomis sąlygomis, kurios neleidžia jų naudoti sėjai;
 • ES šalys taip pat gali taikyti griežtesnes taisykles pagal ES sutartis ir tarptautinius įsipareigojimus.

Parama, kurią galima gauti pagal BŽŪP

Pluoštines kanapes auginantys ūkininkai turi teisę gauti tiesiogines išmokas už bazinį plotą pagal BŽŪP. Ūkininkai turi atitikti standartines tinkamumo gauti tiesiogines išmokas sąlygas, taip pat papildomus konkrečiai pluoštinėms kanapėms taikomus reikalavimus, kuriais užtikrinama, kad BŽŪP parama nebūtų skiriama neteisėtų narkotinių medžiagų turintiems kultūriniams augalams auginti.

 • Auginamų pluoštinių kanapių veislių THC kiekis privalo būti mažesnis nei 0,3 proc.
 • Ūkininkai privalo naudoti sertifikuotas ES bendrajame žemės ūkio augalų rūšių veislių kataloge pateiktų kanapių veislių sėklas. Šiame kataloge užregistruotos 75 pluoštinių kanapių veislės.

ES šalys gali nuspręsti tam tikromis sąlygomis pluoštines kanapes auginantiems ūkininkams suteikti savanorišką susietąją paramą. Tokia savanoriška susietoji parama šiuo metu yra įgyvendinama Prancūzijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje.

Pluoštinių kanapių augintojai taip pat gali pasinaudoti parama, teikiama pagal antrąjį BŽŪP ramstį įgyvendinamomis kaimo plėtros priemonėmis. Atitinkamų rūšių parama siekiama sudaryti palankesnes sąlygas asmenims vykdyti investicijas, kaupti žinias, kurti startuolius, diegti inovacijas, organizuoti tiekimo grandinę, ekologiškai ūkininkauti, saugoti aplinką ir imtis klimato srities veiksmų.

Komitetai ir ekspertų grupės

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komitetas reguliariai susitinka aptarti tokių klausimų kaip rinkos kainų raida, gamyba bei prekyba ES ir ES nepriklausančiose šalyse. Komitetas taip pat padeda Komisijai priimti įgyvendinimo aktus.

Pilietinio dialogo lauko kultūrų klausimais grupė, kuri nagrinėja su medvilnės, linų ir kanapių sektoriais susijusius klausimus, suteikia galimybę Komisijai palaikyti nuolatinį dialogą su suinteresuotosiomis šalimis visais su pluoštinėmis kultūromis, įskaitant pluoštines kanapes, susijusiais klausimais.

Teisiniai pagrindai

Reglamentas (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų) rėmimo taisyklės.

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas.

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 639/2014, kuriuo nustatomas reikalavimas naudoti sertifikuotas ES bendrajame žemės ūkio augalų rūšių veislių kataloge pateiktų kanapių veislių sėklas.

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1237 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1239, kuriais nustatomos kanapių importo licencijų taisyklės.

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1239, kuriuo dėl importo ir eksporto licencijų sistemos nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės.

Komisijos reglamentas (ES) 2022/1393 dėl didžiausios leidžiamosios delta-9-tetrahidrokanabinolio (Δ9-THC) koncentracijos kanapių sėklose ir iš jų pagamintuose produktuose.

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1173 dėl bendros žemės ūkio politikos integruotos administravimo ir kontrolės sistemos.

Tarybos direktyva 2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo.

Tarybos direktyva 2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla.

Tarybos sprendimas 2003/17/EB dėl sėklinių augalų aprobavimo, atliekamo trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumo.