Direct la conținutul principal
Agriculture and rural development

Cânepă

Producția de cânepă oferă oportunități ample fermierilor, industriei și consumatorilor din Uniunea Europeană.

Producția de cânepă din UE

Cânepa se cultivă în numeroase țări europene. Suprafața din UE dedicată aceste culturi a crescut semnificativ în ultimii ani, de la 19 970 hectare (ha) în 2015 la 34 960 ha în 2019 (o creștere de 75 %). În aceeași perioadă, producția de cânepă a crescut de la 94 120 de tone la 152 820 de tone (o creștere de 62,4 %). Cel mai mare producător este Franța (peste 70 % din producția UE), urmată de Țările de Jos (10 %) și Austria (4 %).

Cultivarea cânepii contribuie la obiectivele Pactului verde european

Cânepa aduce beneficii mediului.

 • Stochează carbon: un hectar de cânepă sechestrează între 9 și 15 tone de CO2 – la fel ca o pădure tânără, dar în doar cinci luni.
 • Întrerupe ciclul bolilor plantelor: atunci când se utilizează în rotirea culturilor, cânepa contribuie la întreruperea ciclului bolilor plantelor. În plus, cânepa este o barieră naturală pentru buruieni, întrucât crește repede și le umbrește.
 • Previne eroziunea solului: frunzele dese de cânepă acoperă solul, reducând pierderile de apă și protejând solul de eroziune. Cânepa acoperă solul la doar trei săptămâni de la germinare.
 • Contribuie la biodiversitate: planta înflorește în general în perioada iulie-septembrie, când alte culturi nu mai produc polen. În plus, produce cantități mari de polen. De asemenea, oferă adăpost pentru păsări, iar semințele de cânepă sunt hrană pentru animale.
 • Nu necesită pesticide deloc sau aproape deloc: cânepa este sensibilă la puțini dăunători, ceea ce înseamnă că utilizarea insecticidelor, erbicidelor și fungicidelor poate fi evitată în majoritatea cazurilor.

Informații pe aceeași temă

Pactul verde european

Utilizări ale cânepii

1. Industria textilă (fibre de cânepă)

Fibrele de cânepă sunt foarte asemănătoare cu cele din in, iar interesul industriei textile față de fibrele de cânepă este în creștere. În planul său de acțiune privind economia circulară, Comisia Europeană declară că sectorul textil este una dintre pietrele de temelie ale tranziției către o economie mai ecologică și mai durabilă și încurajează actorii din sector să caute noi materiale și modele economice. În acest scop, Comisia va propune o strategie cuprinzătoare a UE pentru textile durabile, urmărind să creeze un model economic mai durabil, mai inovator și mai circular.

Hemp fibre and textile material
Hemp fibre is a sustainable raw material for the textile industry.

2. Alimente și furaje (semințe de cânepă)

Semințele de cânepă au un conținut ridicat de proteine și un conținut considerabil de fibre, vitamine, Omega-3 și minerale. Semințele de cânepă decojite sunt potrivite consumului uman, iar cele întregi pot fi folosite ca furaj pentru animale.

3. Construcții (fibre de cânepă)

Există trei produse principale pe bază de cânepă utilizate în construcții: beton din var și cânepă („hempcret”), lână de cânepă și izolație din panouri fibrolemnoase. Sectorul construcțiilor este responsabil pentru 40 % din consumul de energie și 36 % din emisiile de gaze cu efect de seră, iar 75 % din această energie este risipită. Acum se caută practici și materiale de construcție care fie sunt neutre din punctul de vedere al dioxidului de carbon, fie sechestrează carbon. Betonul din cânepă sechestrează carbon, deoarece cantitatea de carbon stocată în material este mai mare decât emisiile generate în timpul producerii sale. Mai mult, continuă să stocheze carbon pe durata de viață a clădirii. Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul construcțiilor va juca un rol esențial în realizarea până în 2050 a neutralității emisiilor de dioxid de carbon, un obiectiv stabilit în Pactul verde european. Cânepa poate juca un rol semnificativ în atingerea acestui obiectiv.

Hemp fibre in the construction sector
Hempcrete, hemp wool and fibre-board insulation are used in the construction sector due to their energy efficient properties.

4. Producția de hârtie (fibre de cânepă)

Utilizarea fibrei de cânepă pentru fabricarea hârtiei prezintă avantaje multiple: tulpinile de cânepă ajung la maturitate în doar cinci luni, iar hârtia din cânepă nu necesită neapărat substanțe chimice toxice de înălbire și poate fi reciclată de șapte până la opt ori.

Rolls of paper constructed from hemp fibre
Hemp fibre paper is a more sustainable alternative to paper made from wood pulp.

5. Alte utilizări

Produsele derivate din cânepă sunt utilizate în diferite scopuri și sectoare industriale. Efectele negative ale plasticului asupra mediului au determinat producătorii să caute alternative. Cânepa este o opțiune bună, fiind ușoară și durabilă. Ca substitut pentru materialele plastice, produsele derivate din cânepă sunt utilizate în diferite sectoare, cum ar fi producția auto, transportul feroviar, aviația și industria aerospațială.

Alte utilizări ale cânepii includ produsele cosmetice (uleiuri, loțiuni, șampoane etc.) și producția de energie (biocombustibili). Există, de asemenea, interes pentru producerea și comercializarea extractelor de cânepă, în special a canabidiolului (CBD), datorită posibilelor sale utilizări în produse cosmetice, produse de sănătate și alimente. Bineînțeles, toate aceste utilizări trebuie să respecte cerințele relevante ale UE. În noiembrie 2020, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că, în temeiul legislației UE, este permisă comercializarea de CBD produs în mod legal.

Definiție și dispoziții

Cânepa autorizată (Cannabis sativa Linn) este o specie din familia Cannabaceae în care nivelul de tetrahidrocanabinol (THC) este foarte scăzut, așa cum o cer dispozițiile politicii agricole comune (PAC). Cânepa este cultivată în principal pentru utilizări industriale. Există 75 de soiuri diferite de cânepă înregistrate în catalogul UE. Din cauza nivelului foarte scăzut de THC, cânepa care respectă dispozițiile PAC nu este utilizată pentru a produce stupefiante.

În conformitate cu articolul 189 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, toate importurile de cânepă fac în prezent obiectul unei cerințe privind obținerea unei licențe de import. În plus:

 • cânepa brută încadrată la codul NC 5302 10 trebuie să aibă un conținut de THC de maximum 0,3 %;
 • semințele de cânepă destinate însămânțării trebuie să fie însoțite de o dovadă conform căreia conținutul de THC al soiului respectiv nu depășește 0,3 %;
 • semințele de cânepă care nu sunt utilizate pentru însămânțare pot fi importate numai cu autorizația țărilor UE, iar importatorii autorizați trebuie să prezinte dovada că semințele au fost plasate într-o stare care exclude utilizarea pentru însămânțare;
 • țările UE pot aplica norme și mai restrictive, în conformitate cu tratatele UE și cu obligațiile internaționale.

Sprijinul disponibil în cadrul PAC

Fermierii care cultivă cânepă sunt eligibili pentru plăți directe pe suprafață în cadrul PAC. Fermierii trebuie să îndeplinească atât condițiile standard de eligibilitate pentru plățile directe, cât și cerințele suplimentare specifice pentru cânepă, astfel încât să se garanteze că nicio cultură ilicită nu primește sprijin prin PAC.

 • Soiul de cânepă cultivat trebuie să aibă un conținut de THC mai mic de 0,3 %.
 • Fermierii trebuie să utilizeze semințe certificate din soiurile enumerate în Catalogul comun al soiurilor de plante agricole. În acest catalog sunt înregistrate 75 de soiuri de cânepă.

Țările UE pot decide să le acorde, în anumite condiții, sprijin cuplat facultativ fermierilor care cultivă cânepă. Sprijinul cuplat facultativ pentru cânepă se implementează în prezent în Franța, Polonia și România.

Fermierii care cultivă cânepă pot beneficia, de asemenea, de sprijin implementat prin intermediul măsurilor de dezvoltare rurală disponibile în cadrul celui de-al doilea pilon al PAC. Tipurile relevante de sprijin sunt concepute pentru a facilita investițiile, consolidarea cunoștințelor, înființarea de startup-uri, inovarea, organizarea lanțului de aprovizionare, agricultura ecologică, protecția mediului și acțiunile în domeniul climei.

Comitete și grupuri de experți

Comitetul pentru organizarea comună a piețelor agricole se reunește periodic pentru a discuta despre chestiuni precum evoluția prețurilor pieței, producția și comerțul intra și extracomunitar. De asemenea, acest comitet asistă Comisia atunci când aceasta adoptă acte de punere în aplicare.

Grupul de dialog civil privind culturile arabile care acoperă sectoarele bumbacului, inului și cânepei îi permite Comisiei să mențină un dialog periodic cu părțile interesate cu privire la toate aspectele legate de culturile de plante pentru fibre, inclusiv cânepa.

Temei juridic

Regulamentul (UE) 2021/2115 – stabilește normele privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de țările din UE în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC)

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 – instituie o organizare comună a piețelor produselor agricole.

Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei – stabilește cerința de utilizare a semințelor certificate din soiurile enumerate în „Catalogul comun al soiurilor de plante agricole”

Regulamentul delegat (UE) 2016/1237 al Comisiei și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239 – stabilesc normele de aplicare a sistemului de licențe de import și export pentru cânepă.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239 al Comisiei – stabilește normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul de licențe de import și de export.

Regulamentul (UE) 2022/1393 al Comisiei – privind nivelurile maxime de delta-9-tetrahidrocanabinol (Δ9-THC) din semințele de cânepă și din produsele derivate din acestea

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1173 al Comisiei – privind sistemul integrat de administrare și control din cadrul politicii agricole comune.

Directiva 2002/53/CE a Consiliului – privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole.

Directiva 2002/57/CE a Consiliului – privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre.

Decizia 2003/17/CE a Consiliului – privind echivalența inspecțiilor în câmp la culturile producătoare de semințe, efectuate în țări terțe și echivalența semințelor produse în țări terțe