Ugrás a fő tartalomra
Agriculture and rural development

Gyapot

Részletes információk az EU gyapotpolitikájának alakulásáról, a jogalapokról, a piaci helyzetről és a gyapotra vonatkozó specifikus tanulmányról. 

Áttekintés

A gyapot főként rostnövényként hasznosított szántóföldi növény. A gyapot tisztítása után visszamaradó gyapotmag emberi fogyasztásra szánt olaj és takarmányozási célú olajosmag-pogácsa előállítására szolgál.

Jelenleg csak három uniós országban folyik gyapottermesztés, mintegy 320 000 hektáron. Az európai gyapottermő terület 80%-ával rendelkező Görögország a legnagyobb gyapottermesztő, a második helyen Spanyolország (elsősorban Andalúzia régió) áll, megközelítőleg 20%-os részesedéssel. Bulgáriában kevesebb mint 1 000 hektáron termesztenek gyapotot.

Jóllehet a gyapot az európai mezőgazdasági termelés értékének kevesebb mint 0,2%-át teszi ki, a két fő uniós termesztő országban regionális szinten nagy jelentőséggel bír.

2018-ban az EU gyapottermelése a becslések szerint 340 000 tonna volt, ami a világ termelésének mindössze 1%-át teszi ki.

Az európai tisztítottgyapot-behozatal jelentősen visszaesett az elmúlt 10 évben: míg 2002-ben 870 000 tonnát tett ki, az elmúlt 5 év importvolumene átlagosan 130 000 tonna volt. Ugyanebben az időszakban az uniós export volumene viszonylag stabil szinten, évi 250 000 tonna körül maradt.

Az uniós piac teljes mértékben nyitott, mivel a gyapotra az Unió nem vet ki importvámot és nem nyújt exporttámogatást.

A gyapotra vonatkozó uniós szakpolitika

A gyapottámogatási rendszer 1981-ben került bevezetésre, amikor Görögország csatlakozott az akkori Európai Közösséghez. Az európai gyapotpolitika azóta több reformon is keresztülment, legutóbb 2006-ban.

A jelenlegi rendszer a versenyképes, fenntartható és piacvezérelt gyapotágazat kialakulását hivatott elősegíteni, s egyúttal eleget tesz a szerződéses vállalásnak, amely szerint támogatni kell a gyapottermesztést „a Közösség olyan régióiban, ahol az a mezőgazdaság számára fontos”.

A többi mezőgazdasági termelőhöz hasonlóan a gyapottermesztők is jogosultak termeléstől elválasztott jövedelemtámogatásra (ún. kölcsönös megfeleltetés) a szigorú környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszer-biztonsági előírások betartása fejében.

Az EU emellett a gyapotra vonatkozó, uniós tagállamonként adott bázisterületre korlátozódó, terményspecifikus támogatást is nyújt. A támogathatóság feltétele, hogy a termelők csak a tagország által engedélyezett földterületen termeszthetnek gyapotot, csak az engedélyezett vetőmagfajtákat vethetik el, és a ténylegesen betakarított gyapotnak teljesítenie kell bizonyos minimális minőségi előírásokat. E terményspecifikus támogatás célja a termesztésben bekövetkező zavarok kockázatának kiküszöbölése a gyapottermesztő régiókban.

Évente legfeljebb 302 000 hektár jogosult termeléstől függő támogatásra: 250 000 hektár Görögországban és 48 000 hektár Spanyolországban.

A gyapotágazat gazdasági életképességének javítása érdekében 2009-ben az EU szerkezetátalakítási programokat indított, amelyek keretében támogatást lehetett igénybe venni gyapottisztító létesítmények leszereléséhez, a gyapottisztító iparba irányuló beruházásokhoz, a termesztőknek a gyapotra vonatkozó minőségrendszerekben való részvételéhez stb.

E négy-, illetve nyolcéves szerkezetátalakítási programok meghosszabbítási lehetőség nélkül futottak ki. A négyéves programokból maradt forrásokat 2014-től a vidékfejlesztési intézkedésekre rendelkezésre álló uniós forrásokba utalták át. A nyolcéves programokból visszamaradt források 2017-től beépültek a jövedelemtámogatás nemzeti felső összeghatáraiba.

Jogalapok

A gyapotra vonatkozó hatályos jogszabályok, köztük a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU rendelet.

Az (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelet, amely az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU rendeletnek az Európai Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokat állapítja meg és hatályon kívül helyez több bizottsági rendeletet.

Piacmonitoring

A gyapotpiac helyzetének hosszú távú monitorozása a termelés, a fogyasztás és a készletek, valamint az uniós gyapothozam, az import és az export alakulását kíséri figyelemmel.

2012. NOVEMBER 8.
Cotton market situation
English
(905.73 KB - PDF)
Letöltés

Tanulmányok

2014 júliusában közzétették a közös agrárpolitika gyapotágazatra vonatkozó intézkedéseinek értékelését, amely a 2006. évi reformot követően végrehajtott intézkedések hatásait mérte fel. A jelentés a három gyapottermesztő országra – Görögországra, Spanyolországra és Bulgáriára – terjedt ki.

A fő következtetések arra összpontosítottak, hogy az intézkedések milyen hatást gyakoroltak:

  • a tisztítatlan gyapot termesztésére;
  • a jövedelemre és a regionális gazdaságra;
  • a gazdaság szerkezetére;
  • a termelés szerkezetére;
  • a felhasználói ágazatra;
  • a környezetre;
  • a hatékonyságra, a relevanciára és a koherenciára.