Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Pamuk

Detaljne informacije o razvoju politike EU-a u pogledu pamuka, pravnoj osnovi, situaciji na tržištu i posebnoj studiji o pamuku. 

Pregled

Pamuk je ratarska kultura koja se uglavnom koristi za proizvodnju vlakana. Nakon odvajanja pamuka od sjemena od sjemenki se prešanjem dobiva ulje namijenjeno prehrani ljudi, a pogača koja preostane nakon prešanja sjemenki upotrebljava se za prehranu životinja.

Trenutačno se pamuk proizvodi u samo tri države članice EU-a na oko 320 000 ha. Oko 80 % europskih površina pod pamukom nalazi se u Grčkoj, koja je glavni proizvođač pamuka u EU-u, a slijedi je Španjolska s oko 20 % tih površina (uglavnom u regiji Andaluzija). Bugarska proizvodi pamuk na manje od 1 000 ha površine.

Iako je udio pamuka u vrijednosti europske poljoprivredne proizvodnje manji od 0,2 %, on ima veliku regionalnu važnost u dvjema državama članicama EU-a koje su glavni proizvođači.

Procjenjuje se da je u 2018. u EU-u proizvedeno 340 000 t pamuka, što čini samo 1 % svjetske proizvodnje.

Europski uvoz pamuka očišćenog od sjemena u proteklih se 10 godina znatno smanjio: sa 870 000 t u 2002. na prosječno 130 000 t u zadnjih 5 godina. U istom tom razdoblju izvoz iz EU-a ostao je relativno stabilan, i kretao se oko 250 000 t godišnje.

Tržište EU-a potpuno je otvoreno, tako da za pamuk nema ni uvoznih carina ni izvoznih subvencija.

Politika EU-a u pogledu pamuka

Potpora za pamuk uvedena je 1981. pristupanjem Grčke tadašnjoj Europskoj zajednici. Od tada je europska politika u pogledu pamuka reformirana nekoliko puta, a posljednji put 2006.

Aktualni režim osmišljen je tako da potiče konkurentan, održiv i tržišno orijentiran sektor pamuka uz istovremeno poštovanje pravnih obveza podupiranja „proizvodnje pamuka u regijama Zajednice u kojima je on važan za poljoprivredno gospodarstvo”.

Kao i svaki drugi poljoprivrednik, uzgajivači pamuka imaju pravo na proizvodno nevezanu potporu dohotku (tzv. višestruka sukladnost) za poštovanje strogih standarda zaštite okoliša, dobrobiti životinja i sigurnosti hrane.

Osim toga, EU pruža i posebno plaćanje za pamuk, koje je ograničeno na određenu osnovnu površinu po državi članici. Da bi imali pravo na to plaćanje, poljoprivrednici moraju uzgajati isključivo pamuk, na površinama odobrenima od strane države članice, upotrebljavajući odobrene vrste sjemena te moraju postići određenu minimalnu kvalitetu ubranog pamuka. Svrha tog posebnog plaćanja za pamuk jest ukloniti bilo kakav rizik od poremećaja u proizvodnji u regijama u kojima se on proizvodi.

Za proizvodno vezanu potporu prihvatljivo je najviše 302 000 ha godišnje. Od toga, 250 000 ha u Grčkoj i 48 000 ha u Španjolskoj.

Kako bi se sektoru pamuka u EU-u pomoglo da postane gospodarski održiviji, 2009. je pokrenut program restrukturiranja u okviru kojeg je moguća potpora za demontažu pogona za odvajanje pamuka od sjemena, za ulaganja u industriju odvajanja pamuka od sjemena, za sudjelovanje poljoprivrednika u programima kvalitete pamuka itd.

Ti programi restrukturiranja u trajanju od četiri do osam godina provedeni su do kraja bez mogućnosti produljenja. Sredstva iz četverogodišnjih programa integrirana su u sredstva Unije raspoloživa za mjere u okviru ruralnog razvoja od 2014. godine. Sredstva raspoloživa za osmogodišnje programe uključena su u nacionalne gornje granice za potporu dohotku od 2017.

Pravna osnova

Na snazi su zakonodavni akti kojima je obuhvaćen i pamuk, uključujući Uredbu (EU) 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike.

Provedbenom uredbom (EU) 2017/1185 utvrđena su pravila za primjenu Uredbe (EU) 1307/2013 i Uredbe (EU) 1308/2013 u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata Europskoj komisiji te o izmjeni i stavljanju izvan snage nekoliko uredbi Europske komisije.

Praćenje tržišta

Situacija na tržištu pamuka prati se dugoročno, pri čemu se bilježi razvoj proizvodnje, potrošnja i zalihe te prinosi, uvoz i izvoz pamuka.

8. STUDENOGA 2012.
Cotton market situation

Studije

Evaluacija mjera zajedničke poljoprivredne politike za sektor pamuka objavljena je u srpnju 2014. Cilj je bio izmjeriti učinke mjera provedenih nakon reforme 2006. Obuhvaćene su tri države članice – Grčka, Španjolska i Bugarska.

Glavni zaključci bili su usredotočeni na:

  • proizvodnju pamuka neočišćenog od sjemenki
  • prihode i regionalno gospodarstvo
  • strukturu gospodarstva
  • strukturu proizvodnje
  • silazni sektor
  • okoliš
  • efikasnost, relevantnost i koherentnost.