Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Sprawozdania finansowe EFRROW

Do 1 września każdego roku Komisja Europejska sporządzania sprawozdania finansowe dotyczące administrowania Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w poprzednim roku budżetowym, po czym przedkłada je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

16. sprawozdanie finansowe za 2022 r.

15. sprawozdanie finansowe za 2021 r.

14. sprawozdanie finansowe za 2020 r.

13. sprawozdanie finansowe za 2019 r.

12. sprawozdanie finansowe za 2018 r.

11. sprawozdanie finansowe za 2017 r.

10. sprawozdanie finansowe za 2016 r.

9. sprawozdanie finansowe za 2015 r.

8. sprawozdanie finansowe za 2014 r.

7. sprawozdanie finansowe za 2013 r.

6. sprawozdanie finansowe za 2012 r.

5. sprawozdanie finansowe za 2011 r.

4. sprawozdanie finansowe za 2010 r.

3. sprawozdanie finansowe za 2009 r.

2. sprawozdanie finansowe za 2008 r.

1. sprawozdanie finansowe za 2007 r.

Wydarzenia

  • Konferencje i szczyty

EU Agri-Food Days

  • wtorek 5 grudnia 2023 r., godz. 09:30 - piątek 8 grudnia 2023 r., godz. 15:30 (CET)
  • Dostępna transmisja na żywo