Skip to main content
Agriculture and rural development

ELFLA finanšu ziņojumi

Katru gadu līdz 1. septembrim Eiropas Komisija sagatavo finanšu ziņojumu par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) administrēšanu iepriekšējā budžeta gadā un iesniedz to Eiropas Parlamentam un Padomei.

15. finanšu ziņojums – 2021. gads

14. finanšu ziņojums – 2020. gads

13. finanšu ziņojums – 2019. gads

12. finanšu ziņojums – 2018. gads

11. finanšu ziņojums – 2017. gads

10. finanšu ziņojums – 2016. gads

9. finanšu ziņojums – 2015. gads

8. finanšu ziņojums – 2014. gads

7. finanšu ziņojums – 2013. gads

6. finanšu ziņojums – 2012. gads

5. finanšu ziņojums – 2011. gads

4. finanšu ziņojums – 2010. gads

3. finanšu ziņojums – 2009. gads

2. finanšu ziņojums – 2008. gads

1. finanšu ziņojums – 2007. gads