Skip to main content
Agriculture and rural development

Evropska komisija vsako leto do 1. septembra pripravi finančno poročilo o upravljanju Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v predhodnem proračunskem letu ter ga pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu.

15. finančno poročilo – 2021

14. finančno poročilo – 2020

13. finančno poročilo – 2019

12. finančno poročilo – 2018

11. finančno poročilo – 2017

10. finančno poročilo – 2016

9. finančno poročilo – 2015

8. finančno poročilo – 2014

7. finančno poročilo – 2013

6. finančno poročilo – 2012

5. finančno poročilo – 2011

4. finančno poročilo – 2010

3. finančno poročilo – 2009

2. finančno poročilo – 2008

1. finančno poročilo – 2007