Skip to main content
Agriculture and rural development

Ekonomiska rapporter om jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Senast den 1 september varje år tar kommissionen fram en ekonomisk rapport till Europaparlamentet och rådet om förvaltningen av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) under det föregående budgetåret.

Femtonde ekonomiska rapporten – 2021

Fjortonde ekonomiska rapporten – 2020

Trettonde ekonomiska rapporten – 2019

Tolfte ekonomiska rapporten – 2018

Elfte ekonomiska rapporten – 2017

Tionde ekonomiska rapporten – 2016

Nionde ekonomiska rapporten – 2015

Åttonde ekonomiska rapporten – 2014

Sjunde ekonomiska rapporten – 2013

Sjätte ekonomiska rapporten – 2012

Femte ekonomiska rapporten – 2011

Fjärde ekonomiska rapporten – 2010

Tredje ekonomiska rapporten – 2009

Andra ekonomiska rapporten – 2008

Första ekonomiska rapporten – 2007