Skip to main content
Agriculture and rural development

EU-prijzen voor de biologische sector

En dit zijn de winnaars.

Er zijn acht onderscheidingen in zeven verschillende categorieën. Ze gaan naar diverse spelers in de biologische waardeketen die een uitmuntend, innovatief, duurzaam en inspirerend project met echte meerwaarde voor de biologische productie en consumptie hebben opgezet. Er is geen geldbedrag aan verbonden.

De uitreiking ervan vond plaats op de Biodag van de EU op 23 september 2022. De winnaars werden uitgenodigd om naar Brussel te komen en hun prijs daar in ontvangst te nemen. Daarbij waren vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s, COPA-Cogeca en IFOAM Organics Europe aanwezig. De winnaars kregen de gelegenheid om aan een breder publiek uit te leggen wat hun project precies inhoudt. Het waren stuk voor stuk voorbeelden van best practices.

EU Organic Awards logo

Award categories and awards

The EU organic awards scheme comprises 7 categories and 8 individual awards. They acknowledge different actors along the organic value chain, which developed an excellent, innovative, sustainable and inspiring project producing real added value for organic production and consumption.

Category 1: Best organic farmer (female) and Best organic farmer (male)

The objective of this award is to reward a farmer (one female and one male). This award is organised by COPA-COGECA and IFOAM Organics Europe.

Category 2: Best organic region

The objective of this award is to reward a region. This award is organised by the European Committee of the Regions.

Category 3: Best organic city

The objective of this award is to reward a city. This award is organised by European Committee of the Regions.

Category 4: Best organic “bio-district”

The objective of this award is to reward a “bio district”. This award is organised by the European Committee of the Regions.

Category 5: Best organic food processing SME

The objective of this award is to reward a Small and Medium-sized Enterprise (SME) processing organic products. This award is organised by the European Economic and Social Committee.

Category 6: Best organic food retailer

The objective of this award is to reward an SME food retailer selling organic products. This award is organised by the European Economic and Social Committee.

Category 7: Best organic restaurant/food service

The objective of this award is to reward an SME restaurant/food service restaurant (standalone or part of a hotel) and/or food service (caterer or canteen) proposing organic certified references in their menu. This award is organised by the European Economic and Social Committee.

These awards are non-financial and will be handed on or around 23 September, which is EU Organic Day. For the second edition, the award ceremony will take place on 25 September 2023.

Waarom meedingen?

Wilt u dat het publiek beter op de hoogte is van biologische productie in de EU? Wilt u dat biologische producten in de EU beter betaalbaar en/of verkrijgbaar zijn? Heeft u daarvoor een uitmuntend, innovatief, duurzaam en reproduceerbaar project bedacht en uitgevoerd of is de uitvoering van dat project nog gaande? Wilt u dit project beter onder de aandacht van het publiek brengen?

Als het antwoord op elk van de bovenstaande vragen “ja” luidt, dan kunt u overwegen om volgende keer mee te doen. Als u wint, krijgt u een onderscheiding waaraan geen geldprijs is verbonden, en kunt u uw project zichtbaar maken voor een breder publiek. Dus:

 • bent u een biologische landbouwer,
 • vertegenwoordigt u een gemeente of regio die biologische maaltijden aan patiënten of leerlingen verstrekt of de biologische productie op een andere manier bevordert,
 • of vertegenwoordigt u een bedrijf in de biologische voedselketen met een unieke aanpak,

dan is meedingen naar een van de EU-onderscheidingen voor de biologische sector het overwegen waard.

Kandidaatstellingsprocedure

Degenen die zich in 2022 kandideerden voor een EU-prijs voor de biologische sector, werd verzocht om:

 • eerst de informatie op de website te lezen, en met name de informatie over de deelnamevoorwaarden en selectiecriteria;
 • aan te geven in welke categorie zij een onderscheiding in de wacht wilden slepen;
 • hun kandidatuur tussen 25 maart en met 8 juni 2022 online te stellen;
 • gesloten vragen te beantwoorden (onder meer over de vier uitgangspunten van de biologische en de duurzaamheidspijler), zodat de jury meer informatie over de kandidaten krijgt.

Organisatoren, selectiecriteria, finalisten

Hieronder vindt u informatie over de editie van 2022.

De organisatie is in handen van de Europese Commissie, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Europees Comité van de Regio’s, COPA-Cogeca en IFOAM Organics Europe.

De jury die besliste over de uiteindelijke winnaars, bestond uit vertegenwoordigers van:

 • de Europese Commissie,
 • het Europees Economisch en Sociaal Comité,
 • het Europees Comité van de Regio’s,
 • COPA-Cogeca,
 • IFOAM Organics Europe,
 • het Europees Parlement en
 • de Raad van de Europese Unie.

Application, selection criteria

Application process

Applicants for the 2023 EU organic awards are asked to:

 • read the different sections of this website, in particular the eligibility criteria and the selection criteria;
 • choose the award category they wished to enter;
 • apply online from 25 March until 14 May 2023;
 • provide answers to closed guiding questions (some relating to the four principles of organic and the sustainability pillars), to help the jury to obtain more information about the applicants.

Organisers

The EU organic awards are jointly organised by the European Commission, the European Economic and Social Committee, the European Committee of the Region, COPA-COGECA  and IFOAM Organics Europe.

The jury deciding on the final winners comprised representatives of:

 • The European Commission,
 • The European Economic and Social Committee,
 • The European Committee of the Regions,
 • COPA-COGECA,
 • IFOAM Organics Europe,
 • The European Parliament and
 • The Council of the European Union.

Tijdlijn

 1. 25 maart 2022

  Start van de inzendingsperiode

 2. 8 juni 2022

  Uiterste inzenddatum: 8 juni 2022 (tot middernacht Midden-Europese Tijd)

 3. September 2022

  Beslissing over de toekenning van de diverse onderscheidingen

 4. 23 september 2022

  Prijsuitreiking

Meet the winners of the 2022 edition

The awards ceremony was organised on the EU Organic day on 23 September 2022. The winners were invited to an event in Brussels to collect their awards. This event involved representatives of the European Commission, the European Parliament, the Council of the European Union, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions, COPA-COGECA and IFOAM Organics Europe. Providing examples of best practices, the winners were able to explain their project to a broader public.

Watch the full recording of the inaugural EU organic awards ceremony that took place in Brussels, as one of a range of activities and events to mark EU organic day.

The Commission unveiled the eight winners of the first ever EU organic awards to celebrate excellence and innovation along the European organic value chain.

View the winners videos

Over de EU-prijzen voor de biologische sector

Met de groei van biologische landbouw en aquacultuur en de sector biologische voedingsmiddelen neemt het gebruik van chemische meststoffen, pesticiden en antimicrobiële stoffen sterk af. Dit is goed voor klimaat, milieu, biodiversiteit en dierenwelzijn. Daarom speelt biologische productie een sleutelrol in de Europese Green Deal, de “van boer tot bord”-strategie en de biodiversiteitsstrategie. Als het aan de Commissie ligt, is 25% van de landbouwgrond in de EU in 2030 biologisch en gaat de biologische aquacultuursector sterk groeien.

De Commissie kwam in maart 2021 met een actieplan voor de ontwikkeling van de biologische productie, waarin werd voorgesteld om jaarlijks diverse onderscheidingen uit te reiken. Deze moeten de beste en meest innovatieve spelers in de biologische sector in het zonnetje zetten vanwege hun bijdrage aan de terugdringing van de milieu- en klimaatgevolgen van landbouw.

Biologische landbouw, aquacultuur en voedingsmiddelen in de EU

In overweging 1 van Verordening (EU) 2018/848 staat het volgende: “De biologische productie is een alomvattend systeem om landbouwbedrijven te beheren en levensmiddelen te produceren volgens een methode die de beste milieu- en klimaatactiepraktijken, een hoog biodiversiteitsniveau, de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen en de toepassing van strenge normen op het gebied van dierenwelzijn en productie combineert en is afgestemd op de vraag van een toenemend aantal consumenten naar producten die worden vervaardigd met natuurlijke stoffen en processen”.

In de EU wordt steeds meer biologisch geboerd. In 2019 werd in de EU 8,5% van de landbouwgrond ofwel 13,8 miljoen hectare gebruikt voor biologische landbouw, tegen 9,5 miljoen hectare in 2012. Dat is een stijging van 45,8%. Volgens statistieken van Eurostat over biologische landbouw waren de landen met de meeste biologische landbouwgrond Spanje (2,4 miljoen hectare, 17,4% van het totaal), Frankrijk (2,2 miljoen hectare, 16,2% van het totaal), Italië (2,0 miljoen hectare, 14,5% van het totaal) en Duitsland (1,3 miljoen hectare, 9,4% van het totaal).

In de hele waardeketen waren in de EU bijna 344 000 biologische producenten en meer dan 78 000 biologische verwerkers actief. Biologische landbouwers profiteren van de hogere prijs die zij voor hun biologische producten op de markt krijgen, en van de snel groeiende vraag van de eindverbruiker naar biologische producten. In 2019 was de EU goed voor 38,8 miljard euro. Daarmee stond zij op plaats twee na de VS, die goed waren voor 48,2 miljard euro. Wereldwijd had de markt dat jaar een omvang van 106,4 miljard euro. Volgens FIBL-statistieken zijn Duitsland (12,0 miljard euro) en Frankrijk (11,3 miljard euro) grote markten in de EU.

Volgens FIBL-statistieken liggen de consumentenuitgaven per hoofd van de bevolking aan biologische producten het hoogst in Denemarken (344 euro, ofwel 12% van de boodschappen) en in Luxemburg (264 euro, ofwel 8% van de boodschappen).

Het EU-logo voor biologische producten wordt steeds bekender bij de consument. In 2020 herkende 56% van de respondenten van de Eurobarometer het logo, tegen 27% in 2017. 80% van de respondenten gaat ervan uit dat biologische producten milieuvriendelijker zijn en aan strengere dierenwelzijnsnormen voldoen.

Documenten

24 MAART 2022
Praktische gids voor de in 2022 te vergeven EU-prijzen voor de biologische sector
Nederlands
(665.64 KB - PDF)
Downloaden

24 MAART 2022
EU-prijzen voor de biologische sector — inleiding
Nederlands
(697.48 KB - PDF)
Downloaden

24 MAART 2022
EU Organic Awards – privacy statement
English
(524.62 KB - PDF)
Downloaden