Skip to main content
Agriculture and rural development

Vidutinės trukmės laikotarpis

Žemės ūkio rinkų ir pajamų perspektyva vidutinės trukmės laikotarpiu

Apžvalga

Kartą per metus skelbiamoje ES žemės ūkio perspektyvoje pateikiama pagrindinių ES žemės ūkio rinkų, pajamų ir aplinkos perspektyva nuo dabar iki 2032 m. Ji grindžiama tam tikromis prielaidomis dėl makroekonominių sąlygų, nuolatinės žemės ūkio ir prekybos politikos aplinkos ir pokyčių tarptautinėje rinkoje, remiantis naujausia EBPO ir FAO perspektyva.

Remiantis šiomis prielaidomis laikoma, kad pokyčiai rinkose bus palyginti nedideli, tačiau faktiškai rinkų svyravimai paprastai būna daug didesni. Todėl ši perspektyva nėra prognozė. Konkrečiau, prognozės atitinka vidutines tendencijas, kurios turėtų vyrauti žemės ūkio rinkose esant konkrečiai makroekonominei aplinkai, jeigu nebus politikos pokyčių.

Naujausias numeris

Bendro pobūdžio leidiniai17 sausis 2023
Report: EU agricultural outlook 2022-32

The Medium-term outlook report provides an overview of the medium-term prospects for major EU agricultural markets, income and environment until 2032.

EU agricultural outlook 2022-32 report cover image
English
(9.7 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
17 SAUSIS 2023
Executive summary: EU agricultural outlook 2022-32
English
(1.28 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Susijusi informacija

Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro duomenų vizualizacija

8 GRUODIS 2022
Figures (Excel)
English
(229.02 KB - XLSX)
Parsisiųsdinti

Apie ataskaitą

agricultural fields

Ataskaitoje pateikiama ES žemės ūkio rinkų, pajamų ir aplinkos nuo dabar iki 2032 m. vidutinės trukmės laikotarpio perspektyva, pagrįsta nuosekliomis makroekonominėmis prielaidomis, kurios analizės metu laikytos patikimiausiomis.

Šis leidimas buvo parengtas labai besikeičiančioje aplinkoje:

  • 2022 m. pradžioje, ekonomikai atsigaunant po COVID pandemijos, sutriko tiekimas ir prekyba, padidėjo žaliavų kainos ir gamybos sąnaudos.
  • Dėl Rusijos invazijos į Ukrainą kilo naujų stiprių sukrėtimų, dėl kurių dar labiau padidėjo netikrumas žemės ūkio rinkose, taip pat dėl pasaulinio aprūpinimo maistu.
  • Visa tai prisidėjo prie pokyčių, kilusių dėl meteorologinių reiškinių, susijusių su klimato kaita, ir gyvūnų ligų protrūkių.

Ataskaitoje atsižvelgiama į atskirų ES šalių BŽŪP strateginius planus ir galimus su tuo susijusius rinkos pokyčius. Joje taip pat pateikiamos pastabos dėl:

  • konkrečių BŽŪP tikslų;
  • platesnio masto pokyčių, susijusių su tvarios gamybos metodų įgyvendinimu,
  • energetinės priklausomybės mažinimo,
  • sektoriaus atsparumo stiprinimo,
  • kintančios mitybos.

Apskritai tvarus augimas tebėra vienas iš pagrindinių veiksnių, darančių poveikį būsimiems ES žemės ūkio pokyčiams. Į veiksmus, susijusius su strategija „Nuo ūkio iki stalo“ ir Biologinės įvairovės strategija, atsižvelgiama tvirtinant ir įgyvendinant atitinkamus teisės aktus. Kitu atveju į su šiais veiksmais susijusių pokyčių kryptį atsižvelgiama tik tiek, kiek ji tuo metu yra stebima atskirose rinkose.

Prie ataskaitos, siekiant įvertinti rezultatų nuokrypio galimybę, pridedama tam tikro rinkos neapibrėžtumo analizė. Galimus nuokrypius visų pirma lemia makroekonominės aplinkos ir pagrindinių augalų derliaus bei pieno primilžio svyravimai. Taip pat pateikiami konkretūs scenarijai, susiję su ekstremaliais meteorologiniais reiškiniais ir galimu mažesniu gyvulių tankumu, palyginti su dabartiniu tankumu regioniniu lygmeniu.

Šią Komisijos ataskaitą rengia Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas ir Jungtinis tyrimų centras, o Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas yra atsakingas už jo turinį.

Informacinis biuletenis

Dokumentai

18 SAUSIS 2023
Report: EU agricultural outlook 2021-31
English
(15.04 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
18 SAUSIS 2023
Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(7.74 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
11 RUGPJŪTIS 2021
Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
6 GRUODIS 2018
Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
18 GRUODIS 2017
Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
1 SPALIS 2019
Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
1 SPALIS 2019
Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
1 SPALIS 2019
Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
1 BALANDIS 2015
Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
1 SPALIS 2019
Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
1 SPALIS 2019
Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
1 SPALIS 2019
Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
1 SPALIS 2019
Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Parsisiųsdinti