Skip to main content
Agriculture and rural development

Орган за наблюдение на пазара на мляко

Преглед

Целта на органа за наблюдение на пазара на мляко в ЕС е осигуряване на по-голяма прозрачност за сектора на млякото и млечните продукти на Съюза чрез навременното разпространение на данни за пазара и краткосрочни анализи.

Статистика

Цени и маржове

Производство и вътрешни мерки

Търговия

20 СЕПТЕМВРИ 2023 Г.
Dashboard: Milk and dairy products
English
(976.75 KB - PDF)
Изтегляне

Исторически серии на ЕС

Исторически цени в ЕС на портала за данни за хранително-вкусовата промишленост

Портал на ЕС за търговията с продукти на хранително-вкусовата промишленост

20 СЕПТЕМВРИ 2023 Г.
EU historical prices
English
(422.94 KB - XLSX)
Изтегляне
15 MАРТ 2023 Г.
EU historical productions
English
(8.78 MB - PDF)
Изтегляне
20 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.
EU milk quota figures (last quota year 2014/15)
English
(243.05 KB - PDF)
Изтегляне
23 MАРТ 2023 Г.
EU historical trade
English
(1.94 MB - PDF)
Изтегляне
10 HОЕМВРИ 2021 Г.
Historical stocks (Butter - SMP)
English
(1.15 MB - PDF)
Изтегляне
9 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Intervention reports 2016-20
English
(3.06 MB - PDF)
Изтегляне

Доклади

27 ЮЛИ 2023 Г.
Milk market situation factsheet
English
(313.3 KB - PDF)
Изтегляне
24 AВГУСТ 2023 Г.
Milk market situation presentation
English
(1.55 MB - PDF)
Изтегляне

Бюлетин

Бъдете информирани

Documents

 

6 MАЙ 2020 Г.
COVID-19: emergency private storage measures
English
(1.61 MB - PDF)
Изтегляне

Прояви

  • Конференции и срещи на високо равнище

EU Agri-Food Days

  • Вторник 5 Декември 2023 г., 09:30 ч. - Петък 8 Декември 2023 г., 15:30 ч. (CET)