Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Орган за наблюдение на пазара на мляко

Преглед

Целта на органа за наблюдение на пазара на мляко в ЕС е осигуряване на по-голяма прозрачност за сектора на млякото и млечните продукти на Съюза чрез навременното разпространение на данни за пазара и краткосрочни анализи.

Статистика

Цени и маржове

Производство и вътрешни мерки

Търговия

23 МАРТ 2023
Dashboard: Milk and dairy products
English
(1.71 MB - PDF)
Изтегляне

Исторически серии на ЕС

Исторически цени в ЕС на портала за данни за хранително-вкусовата промишленост

Портал на ЕС за търговията с продукти на хранително-вкусовата промишленост

22 МАРТ 2023
EU historical prices
English
(486.42 KB - XLSX)
Изтегляне
15 МАРТ 2023
EU historical productions
English
(8.78 MB - PDF)
Изтегляне
20 СЕПТЕМВРИ 2019
EU milk quota figures (last quota year 2014/15)
English
(243.05 KB - PDF)
Изтегляне
23 МАРТ 2023
EU historical trade
English
(1.94 MB - PDF)
Изтегляне
10 НОЕМВРИ 2021
Historical stocks (Butter - SMP)
English
(1.15 MB - PDF)
Изтегляне
9 ФЕВРУАРИ 2021
Intervention reports 2016-20
English
(3.06 MB - PDF)
Изтегляне

Доклади

24 ФЕВРУАРИ 2023
Milk market situation factsheet
English
(796.59 KB - PDF)
Изтегляне
23 МАРТ 2023
Milk market situation presentation
English
(2.27 MB - PDF)
Изтегляне

Бюлетин

Бъдете информирани

Documents

6 МАЙ 2020
COVID-19: emergency private storage measures
English
(HTML)
Изтегляне