Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Орган за наблюдение на пазара на мляко

Преглед

Целта на органа за наблюдение на пазара на мляко в ЕС е осигуряване на по-голяма прозрачност за сектора на млякото и млечните продукти на Съюза чрез навременното разпространение на данни за пазара и краткосрочни анализи.

Статистика

Цени и маржове

Производство и вътрешни мерки

Търговия

Dashboard: Milk and dairy products
English
(1.75 MB - PDF)
Изтегляне

Исторически серии на ЕС

Исторически цени в ЕС на портала за данни за хранително-вкусовата промишленост

Портал на ЕС за търговията с продукти на хранително-вкусовата промишленост

EU historical prices
English
(474.47 KB - XLSX)
Изтегляне
EU historical productions
English
(8.78 MB - PDF)
Изтегляне
EU milk quota figures (last quota year 2014/15)
English
(243.05 KB - PDF)
Изтегляне
EU historical trade
English
(1.9 MB - PDF)
Изтегляне
Historical stocks (Butter - SMP)
English
(1.15 MB - PDF)
Изтегляне
Intervention reports 2016-20
English
(3.06 MB - PDF)
Изтегляне

Доклади

Milk market situation factsheet
English
(791.15 KB - PDF)
Изтегляне
Milk market situation presentation
English
(2.34 MB - PDF)
Изтегляне

Бюлетин

Бъдете информирани

Documents

COVID-19: emergency private storage measures
English
(HTML)
Изтегляне

Прояви