Skip to main content
Agriculture and rural development

Školský program podľa jednotlivých krajín

Kontaktné informácie, stratégie a monitorovacie a hodnotiace správy pre krajiny zúčastnené v programe na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách.

Spojené kráľovstvo od 1. februára 2020 už nie je členom Európskej únie. Táto stránka obsahuje informácie o jeho vykonávaní školského programu, keď bol stále členom Európskej únie (školský rok 2017/2018 a 2018/2019) alebo sa naďalej zúčastňoval podľa dohody o vystúpení (školský rok 2019/2020).

Spojené kráľovstvo