Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Схемата за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в училищата по държави

Информация за връзка, стратегии и доклади за наблюдение и оценка за държавите, участващи в схемата за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в училищата.

От 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство вече не е член на Европейския съюз. Тази страница включва информация за нейното прилагане на схемата за училищата, когато тя все още е била член на Европейския съюз (учебната 2017/2018 г. и 2018/2019 г.) или е продължила да участва съгласно Споразумението за оттегляне (учебната 2019/2020 година).

Обединено кралство