Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Koolikavad riikide kaupa

Kontaktandmed, strateegiad, seire- ja hindamisaruanded riikide kohta, kes osalevad koolipuuvilja-, -köögivilja ja -piima kavas.

Alates 1. veebruarist 2020 ei ole Ühendkuningriik enam Euroopa Liidu liikmesriik. See lehekülg sisaldab teavet koolikava rakendamise kohta, kui ta oli veel Euroopa Liidu liige (kooliaastad 2017/2018 ja 2018/2019) või jätkas väljaastumislepingu kohast osalemist (kooliaasta 2019/2020).

Ühendkuningriik