Skip to main content
Agriculture and rural development

Výbory a skupiny odborníkov

Pri formovaní poľnohospodárskej politiky v Európskej únii zohráva kľúčovú úlohu veľký počet výborov a skupín odborníkov.