Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Επιτροπές και ομάδες εμπειρογνωμόνων

Μεγάλος αριθμός επιτροπών και ομάδων εμπειρογνωμόνων διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διαμόρφωση της γεωργικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.