Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

Pārskats

Statistikas faktu lapās ir piedāvāti ikgadējie ekonomikas un lauksaimniecības dati par katru ES valsti un Eiropas Savienību kopumā. Faktu lapās ir svarīgākie dati par:

  • iedzīvotājiem un ekonomiku,
  • KLP izdevumiem un tiešo atbalstu sadali,
  • lauksaimniecībā izmantotajiem resursiem, iegūto produkciju un ienākumiem,
  • lauksaimniecības cenām,
  • lauksaimniecības produktu tirdzniecību,
  • lauku saimniecību struktūru.

Jaunumi

Esiet informēti!

Documents

2021. GADA 6. DECEMBRIS
European Union: agriculture statistical factsheet

2021. GADA 6. DECEMBRIS
Belgium: agriculture statistical factsheet

2021. GADA 6. DECEMBRIS
Bulgaria: agriculture statistical factsheet

2021. GADA 6. DECEMBRIS
Czechia: agriculture statistical factsheet

2021. GADA 6. DECEMBRIS
Denmark: agriculture statistical factsheet

2021. GADA 6. DECEMBRIS
Germany: agriculture statistical factsheet

2021. GADA 6. DECEMBRIS
Estonia: agriculture statistical factsheet

2021. GADA 6. DECEMBRIS
Ireland: agriculture statistical factsheet

2021. GADA 6. DECEMBRIS
Greece: agriculture statistical factsheet

2021. GADA 6. DECEMBRIS
Spain: agriculture statistical factsheet

2021. GADA 6. DECEMBRIS
France: agriculture statistical factsheet

2021. GADA 6. DECEMBRIS
Croatia: agriculture statistical factsheet

2021. GADA 6. DECEMBRIS
Italy: agriculture statistical factsheet

2021. GADA 6. DECEMBRIS
Cyprus: agriculture statistical factsheet

2021. GADA 6. DECEMBRIS
Latvia: agriculture statistical factsheet

2021. GADA 6. DECEMBRIS
Lithuania: agriculture statistical factsheet

2021. GADA 6. DECEMBRIS
Luxembourg: agriculture statistical factsheet

2021. GADA 6. DECEMBRIS
Hungary: agriculture statistical factsheet

2021. GADA 6. DECEMBRIS
Malta: agriculture statistical factsheet

2021. GADA 6. DECEMBRIS
Netherlands: agriculture statistical factsheet

2021. GADA 6. DECEMBRIS
Austria: agriculture statistical factsheet

2022. GADA 1. JANVĀRIS
Poland: agriculture statistical factsheet

2021. GADA 6. DECEMBRIS
Portugal: agriculture statistical factsheet

2021. GADA 6. DECEMBRIS
Romania: agriculture statistical factsheet

2021. GADA 6. DECEMBRIS
Slovenia: agriculture statistical factsheet

2021. GADA 6. DECEMBRIS
Slovakia: agriculture statistical factsheet

2021. GADA 6. DECEMBRIS
Finland: agriculture statistical factsheet

2021. GADA 6. DECEMBRIS
Sweden: agriculture statistical factsheet

Pasākumi

Jaunumi