Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Ενημερωτικά δελτία ανά χώρα ΕΕ

Επισκόπηση

Τα στατιστικά δελτία παρουσιάζουν τα ετήσια οικονομικά και γεωργικά δεδομένα για κάθε χώρα της ΕΕ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με τα εξής:

  • πληθυσμός και οικονομία,
  • δαπάνες της ΚΓΠ και κατανομή των άμεσων ενισχύσεων,
  • γεωργικές εισροές, εκροές και έσοδα,
  • τιμές γεωργικών προϊόντων,
  • εμπόριο γεωργικών προϊόντων,
  • διάρθρωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Δελτίο ειδήσεων

Μείνετε ενημερωμένοι

Documents

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
European Union: agriculture statistical factsheet

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Belgium: agriculture statistical factsheet

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Bulgaria: agriculture statistical factsheet

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Czechia: agriculture statistical factsheet

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Denmark: agriculture statistical factsheet

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Germany: agriculture statistical factsheet

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Estonia: agriculture statistical factsheet

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Ireland: agriculture statistical factsheet

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Greece: agriculture statistical factsheet

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Spain: agriculture statistical factsheet

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
France: agriculture statistical factsheet

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Croatia: agriculture statistical factsheet

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Italy: agriculture statistical factsheet

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Cyprus: agriculture statistical factsheet

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Latvia: agriculture statistical factsheet

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Lithuania: agriculture statistical factsheet

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Luxembourg: agriculture statistical factsheet

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Hungary: agriculture statistical factsheet

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Malta: agriculture statistical factsheet

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Netherlands: agriculture statistical factsheet

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Austria: agriculture statistical factsheet

1 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Poland: agriculture statistical factsheet

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Portugal: agriculture statistical factsheet

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Romania: agriculture statistical factsheet

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Slovenia: agriculture statistical factsheet

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Slovakia: agriculture statistical factsheet

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Finland: agriculture statistical factsheet

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Sweden: agriculture statistical factsheet

Εκδηλώσεις

Ειδήσεις