Skip to main content
Agriculture and rural development

Rozporządzenia dotyczące produktów górskich

Rozporządzenia w sprawie systemów jakości

Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie w sprawie nieobowiązkowego określenia jakości „produkt górski”. System jakości ma ułatwić komunikację z rynkiem europejskim na temat wartości dodanej produktów rolnych wytwarzanych w trudnych warunkach takich jak obszary górskie.

Documents

11 MARZEC 2014
EU regulation 665/2014 on the conditions of use of the optional quality term 'mountain product'
English
(HTML)
Pobierz

21 LISTOPAD 2012
EU regulation 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs
English
(HTML)
Pobierz